x
x

Još jedna studija o povezanosti fraktura kuka i moždanog udara

  15.01.2011.

Istraživanje provedeno na Tajvanu je pokazalo kako osobe koje su doživjele frakturu kuka imaju oko 50% veći rizik da će u sljedećih godinu dana imati moždani udar.

Još jedna studija o povezanosti fraktura kuka i moždanog udara

Već je poznato kako pacijentima koji su imali moždani udar prijete veći izgledi za frakturu kuka, pa je ova veza objašnjavana smanjenjem koštane mase nakon moždanog udara.

Novi nalazi ukazuju na mogućnost da moždani udar i frakture kuka imaju zajednički uzrok povezan s procesom starenja.

U novoj studiji je sudjelovalo oko 8400 ispitanika prosječne dobi 64 godine, a znanstvenici su pri izračunu rizika u obzir uzeli i ostale čimbenike poput dijabetesa i bolesti srca.

Istraživači u časopisu Stroke napominju kako nisu dokazali da frakture kuka mogu prouzročiti moždani udar.