x
x

Rizik od ozbiljnih padova vezan uz dob i korištenje opioidnih analgetika

  23.02.2024.

U ovoj kohortnoj studiji, objavljenoj u online izdanju časopisa JAMA Internal Medicine, na populaciji od 3,2 milijuna ljudi koji su započeli liječenje opioidima na recept, izloženost opioidima bila je povezana s povećanim rizikom od ozbiljnih padova među odraslim osobama svih dobi. Rizik se značajno povećao s godinama i unutar prvih 28 dana od početka uporabe opioida.

Rizik od ozbiljnih padova vezan uz dob i korištenje opioidnih analgetika

Ova populacijska kohortna studija provedena u Novom Južnom Walesu u Australiji koristila je podatke koji povezuju nacionalne farmaceutske tvrdnje s nacionalnim i državnim skupovima podataka, uključujući podatke o sociodemografskim karakteristikama, kliničkim karakteristikama, upotrebi lijekova, korištenju zdravstvenih usluga i smrtnosti (studija POPPY II). Studija uključuje odrasle (18 ili više godina) koji su započeli liječenje opioidima na recept, što je definirano kao bez prethodnog izdavanja tijekom prethodnih 365 dana, između 1. siječnja 2005. i 31. prosinca 2018. Podaci su analizirani od veljače do lipnja 2023.

Vremenski ovisna razdoblja izloženosti opioidima procijenjena su iz zapisa o izdavanju.

Glavni ishod i mjere: Ozbiljni događaji identificirani su iz evidencije hitne službe, hospitalizacije i smrtnosti. Negativni binomni modeli korišteni su za procjenu povezanosti između vremenski ovisne izloženosti opioidima (ukupno, po vremenu od početka i po dozi), dobi i rizika od pada. Modeli su prilagođeni za poznate čimbenike rizika od pada, uključujući druge lijekove koji povećavaju rizik od pada, rizik od slabosti i prethodne ozbiljne padove.

Rezultati: Kohorta se sastojala od 3 212 369 osoba koje su započele liječenje opioidima na recept (1 702 332 žene [53%]; medijan (IQR) dobi na početku, 49 [32-65] godina). Ukupno je identificirano 506 573 ozbiljnih padova, uključujući 5210 smrtonosnih padova. Tijekom izlaganja opioidima, rizik od ozbiljnih padova bio je povećan u svim dobnim skupinama; u usporedbi sa skupinom u dobi od 18 do 44 godine, ovaj je rizik bio najveći među onima od 85 godina ili starijima (prilagođeni omjer stope incidenata, 6,35; 95% CI, 6,20-6,51). U svim dobnim skupinama, prvih 28 dana nakon početka uzimanja opioida bilo je vrijeme povećanog rizika od ozbiljnog pada; taj se rizik povećavao s godinama. Među osobama u dobi od 18 do 84 godine utvrđena je povezanost između viših dnevnih doza opioida i ozbiljnih padova.

Zaključci i relevantnost:  Rezultati ove kohortne studije sugeriraju da su opioidi na recept povezani s povećanim rizikom od ozbiljnih padova među odraslim osobama svih dobnih skupina, s najvećim rizikom kod osoba od 85 godina ili starijih. Ove rizike treba uzeti u obzir pri propisivanju opioida, osobito za pojedince s već postojećim čimbenicima rizika ili kada se opioidi propisuju u višim dozama. Ciljani napori za prevenciju padova mogu biti najučinkovitiji unutar prvog mjeseca nakon početka uzimanja opioida.