x
x

Jednokratno preoperativno vježbanje disanja i rak debelog crijeva

  07.03.2024.

Jednokratno preoperativno vježbanje disanja može utjecati na postoperativne ishode kod otvorenih operacija raka debelog crijeva, objavljeno je u časopisu Libri Oncologici: Croatian Journal of Oncology.

Jednokratno preoperativno vježbanje disanja i rak debelog crijeva
Pacijenti s NRS-2002 rezultatom 5, s višim BMI i starije dobi bi mogli mati najviše koristi od predloženog protokola respiratorne prehabilitacije.

Uvod: Preoperativna prehabilitacija definirana je kao skup intervencija koje dovode do boljih ishoda liječenja. Prehabilitacijskim protokolima u kirurgiji karcinoma debelog crijeva nedostaje standardizacija. Retrospektivno smo analizirali učinak preoperativne vježbe disanja kao dodatne intervencije.

Cilj: Cilj je ovog istraživanja analizirati potencijalne prednosti vježbi disanja za operne pjevače na ishode liječenja nakon otvorene operacije kolorektalnog karcinoma.

Metode: Analizirali smo bazu podataka oboljelih od kolorektalnog karcinoma od siječnja 2019. do svibnja 2020. u centru za maligne bolesti, izdvajajući dob, spol, lokalizaciju tumora i komplikacije koje su zahtijevale medicinske ili kirurške intervencije u 30 dana postoperativnog razdoblja (stupnjevano prema Clavien-Dindo klasifikacija), te 365 dana nakon operacije i završetka kemoterapijskog protokola. Zatim smo odvojili postojeći prehabilitacijski protokol (prehrambena intervencija s komercijalno dostupnom farmakonutricijom na temelju rezultata NRS-2002; tri puta tjedno aerobne vježbe uključujući 30 minuta vožnje biciklom ili ciljanu udaljenost hodanja od 5000 ili 10000 koraka na temelju individualnih kapaciteta počevši od najmanje dva tjedna prije operacije), iz eksperimentalnog protokola (vježbe disanja za operne pjevače sa sesijom opuštanja uz glazbenu terapiju). Krajnje točke bile su kratkoročne i dugoročne komplikacije, trajanje boravka u jedinici intenzivnog liječenja te hospitalizacije i završetak kemoterapije.

Rezultati: Uključili smo 291 bolesnika s kolorektalnim karcinomom, 173 muškarca i 118 žena, prosječne dobi 66 godina; od kojih je 31 (10,7%) završilo eksperimentalnu protokolarnu vježbu disanja za operne pjevače. Pacijenti kontrolne i eksperimentalne skupine imali su usporedive demografske karakteristike i karakteristike povezane s tumorom na početku. Eksperimentalni protokol disanja bio je povezan s kraćim trajanjem boravka u JIL-u (χ 2 =4,132, df=1, p=0,047). Međutim, to nije utjecalo na ostale parametre (duljina boravka na odjelu, kratkoročne i dugotrajne komplikacije te sposobnost ispunjavanja protokola liječenja). Binarna regresijska analiza pokazala je da bi pacijenti s NRS-2002 rezultatom 5, s višim BMI i starijom dobi, imali najviše koristi od predloženog protokola respiratorne prehabilitacije.
Zaključak: Dodatak vježbi disanja mogao bi biti od koristi pacijentima s kolorektalnim karcinomom u vidu smanjenjem
vremena provedenog u JIL-u i postoperativnih respiratornih komplikacija. Opet, ovo treba testirati u većoj kohorti.