x
x

Dijagnostička važnost troponina u akutnom infarktu miokarda

  10.01.2024.

Laboratorijski testovi srčanih markera standardni su dio dijagnoze i liječenja infarkta miokarda. Srčani troponin smatra se markerom najveće dijagnostičke specifičnosti za konačnu dijagnozu infarkta miokarda.

Dijagnostička važnost troponina u akutnom infarktu miokarda
Svi pacijenti analizirani nakon više od tri sata imali su povišene razine troponina.


Cilj: Cilj je ovog istraživanja utvrditi dijagnostičku važnost troponina i prikazati dinamiku povećanja koncentracije troponina unutar 24 sata od hospitalizacije. Dodatno, cilj nam je ispitati pouzdanost određivanja troponina u prva tri sata nakon pojave boli u prsima.

Materijali i metode: Ova retrospektivna studija provedena je upotrebom medicinskih arhiva podataka 50 pacijenata hospitaliziranih u Odjelu za kardiologiju Opće bolnice Dubrovnik. Dob pacijenata kretala se od 44 do 85 godina. Kriterij za uključivanje bila je medicinska dokumentacija koja potvrđuje infarkt miokarda na temelju kliničkih simptoma i drugih dijagnostičkih postupaka. Analiza uzoraka provedena je u Odjelu za laboratorijsku dijagnostiku s pomoću imunokemijskog analizatora Architect i2000SR tvrtke Abbott (Illinois, SAD).

Rezultati: Utvrđena je statistički značajna razlika između pacijenata analiziranih unutar tri sata nakon pojave boli u prsima i onih analiziranih nakon više od tri sata od pojave boli u prsima. Svi pacijenti analizirani nakon više od tri sata imali su povišene razine troponina. Također, pratili smo dinamiku porasta troponina unutar prvih 24 sata od hospitalizacije.

Zaključak: Ovo istraživanje ističe nužnost ispravne primjene troponina kako bi se opravdao njegov status zlatnog standarda za dijagnozu infarkta miokarda, odnosno da bi troponin pacijentima trebao biti analiziran nakon najmanje četiri sata od pojave boli u prsima.

Admir Dilberović, Ana Stanić