x
x

Udžbenik „Interna medicina" na stranicama HeMED-a

  07.11.2023.

Od prošlog tjedna na internetskim stranicama HeMED-a dostupan je i sveučilišni udžbenik „Interna medicina“ autora Damira Mihića, Jure Mirata, Aleksandra Včeva i suradnika, mahom nastavnika Medicinskog fakulteta u Osijeku. Udžbenik zauzima posebno mjesto u hrvatskoj medicinskoj literaturi budući da je prvi takav napisan od strane naših liječnika i nastavnika, a nakon zadnjeg izdanja "Interne medicine" profesora Vrhovca i suradnika od čega je prošlo više od 14 godina.

Udžbenik „Interna medicina" na stranicama HeMED-a

Udžbenik je namijenjen u prvom redu studentima medicine za savladavanje gradiva iz interne medicine, najsveobuhvatnijeg kolegija na studiju medicine, no s obzirom da u nekim dijelovima prelazi okvire studentskih potreba, udžbenik može biti od pomoći i liječnicima na specijalizaciji i specijalistima internističkih i srodnih struka kao i liječnicima obiteljske medicine.

U devet poglavlja sistematski su prikazane sve najznačajnije bolesti i stanja koje obuhvaća interna medicina, a tekstovi su napisani ujednačeno, istim stilom i redoslijedom (definicija, epidemiologija, etiologija, patogeneza klinička slika, dijagnoza, liječenje i prognoza).

Radi se o prvom izdanju ovoga udžbenika, a drugo izdanje je trenutno u pripremi.

Udžbenik je dostupan na linku.