x
x

Korištenje društvenih mreža tijekom trudnoće i razvoj depresivnih simptoma

  17.09.2023.

Sve je više objavljenih istraživanja koja su dokazala povezanost pretjeranog korištenja društvenih mreže i simptoma depresije, a u ovom istraživanju to je potvrđeno i u skupini trudnica u Nizozemskoj.

Korištenje društvenih mreža tijekom trudnoće i razvoj depresivnih simptoma

U prospektivno istraživanje objavljeno u Journal of Affective Disorders uključeno je 697 trudnica na prvom pregled prije poroda. Depresija je česta tijekom trudnoće, međutim do sada nije bilo istražno kolika je uloga korištenja društvenih mreža u etiologiji i kliničkom tijeku simptoma depresije tijekom trudnoće.

Depresivni simptomi mjereni su u svakom tromjesečju trudnoće pomoću Edinburške ljestvice depresije. Korištenje društvenih mreža je procijenjeno u 12. tjednu trudnoće i to posebno intenzitet (vrijeme i učestalost) i problematično korištenje (Bergenova skala ovisnosti o društvenim medijima).

Identificirane su tri putanje simptoma depresije tijekom trudnoće: nisko stabilna (N = 489, 70,2 %), srednje stabilna (N = 183, 26,3 %) i visoko stabilna (N = 25, 3,6 %) klasa. Vrijeme provedeno na društvenim mrežama i učestalost korištenja bili su značajno povezani s pripadnošću visokoj stabilnoj klasi u ovom istraživanju. Problematično korištenje društvenih mreža značajno je povezano s pripadnošću srednjoj ili visokoj stabilnoj klasi istraživanih trudnica.

Zaključeno je da češće i problematično korištenje društvenih mreža tijekom trudnoće može biti izvor simptoma prenatalne depresije. Potrebne su daljnje studije kako bi se dokazala ova povezanost.