x
x

Pacijenti s prvom epizodom shizofrenije pokazuju smetnje u predviđanju događaja

  30.07.2023.

Predviđanje se odnosi na unutarnje mentalne reprezentacije ljudi o budućim događajima i prethodnom iskustvu tih očekivanih događaja.Vrlo je važno za planiranje budućih radnji i motiviranje hedonističkog ponašanja. Empirijski dokazi upućuju na to da bi osobe sa shizofrenijom mogle imati oslabljene sposobnosti predviđanja, no većina prijašnjih radova koristila je uzorke s kroničnom shizofrenijom, stoga ostaje nejasno mogu li se potencijalni nedostaci naći u prvoj epizodi shizofrenije.

Pacijenti s prvom epizodom shizofrenije pokazuju smetnje u predviđanju događaja

Dr. Raymond Chan s Instituta za psihologiju Kineske akademije znanosti (CAS) i dr. Simon Lui sa Sveučilišta u Hong Kongu proveli su studiju za ispitivanje predviđanja kod pacijenata s prvom epizodom shizofrenije. Istraživači su koristili dobro provjerenu bihevioralnu paradigmu, sudionicima su prikazane specifične značajke slike različitih valencija kako bi ih se potaklo na predviđanje budućih događaja, a od njih se tražilo da sami izvijeste o fenomenalnim značajkama svojih očekivanih događaja i da istima daju narativ. Narativi ispitanika o mogućim događajima zatim su kodirani pomoću priručnika. Čimbenici zabune funkcija logičkog i radnog pamćenja te procijenjenog kvocijenta inteligencije na sposobnost predviđanja kod pacijenata sa shizofrenijom također su ispitani pomoću kovarijantne analize.

Koristeći uzorak od 30 pacijenata s prvom epizodom shizofrenije i 31 kontrolne skupine, otkrili su da su dvije skupine prijavile slične fenomenalne značajke očekivanih događaja, u smislu prethodnog iskustva, vremenske blizine, životopisnosti i emocija.

Osim toga, efekt valencije slike na fenomenalne značajke očekivanih događaja bio je sličan između dviju skupina. Međutim, kodirani narativi upućuju na to da su predviđanja pacijenata sa shizofrenijom bila manje specifična i manje bogata mislima, odnosno emocijama od onih iz kontrolne skupine, a deficiti prospekcije u bogatstvu misli, odnosno emocija postojali su i nakon kontrole logičkog pamćenja povezanog sa shizofrenijom i deficita radnog pamćenja.

Uzevši to u obzir, ovaj empirijski rad potvrđuje prisutnost deficita predviđanja kod pacijenata s prvom epizodom shizofrenije. Međutim, za razliku od prethodnog rada o kroničnoj shizofreniji, pacijenti s prvom epizodom shizofrenije nisu doživljavali manji vremenski razmak od kontrolne skupine kada su predviđali negativne događaje.

Ovaj je rad jedna od rijetkih pionirskih studija o nedostacima predviđanja u prvoj epizodi shizofrenije i utire put budućoj primjeni kognitivnih strategija kao što su vođeno epizodno razmišljanje i modifikacija kognitivnih predrasuda kao ranih intervencija za poboljšanje funkcioniranja pacijenata sa shizofrenijom.

Izvornik: Fung ACO, Zhang RT, Yip SSL, i sur. Prospection deficits in patients with first-episode schizophrenia: a cross-sectional comparative study. Schizophrenia (Heidelb). 2023 Jun 3;9(1):36.