x
x

Analiza poduzetničke orijentacije pripadnika Y i Z generacije

  10.06.2023.

Poduzetnički način razmišljanja može se opisati kao sposobnost uočavanja poduzetničkih prilika, sklonost proaktivnom i inovativnom djelovanju te spremnost za preuzimanje rizika. Poduzetnički način razmišljanja i djelovanja jedan je od ključnih pokretača svake privrede.

Analiza poduzetničke orijentacije pripadnika Y i Z generacije

Rad se bavi analizom poduzetničke orijentacije pripadnika Y i Z generacije koji će u skorije vrijeme činiti većinu radno i poduzetnički aktivne populacije. U radu se prikazuju rezultati provedenog istraživanja odrednica poduzetničke orijentacije na uzorku od 216 studenata Y generacije i 322 studenta Z generacije. Polazne pretpostavke istraživanja, postavljene na temelju prethodnog pregleda literature, bile su da se pripadnici Y i Z generacije međusobno razlikuju prema odrednicama poduzetničke orijentacije (inovativnosti, proaktivnosti i preuzimanja rizika) te da su pripadnici Z generacije proaktivniji, inovativniji i skloniji preuzimanju rizika u odnosu na pripadnike Y generacije.

Na temelju rezultata provedenog istraživanja potvrđena je statistički značajna razlika u dimenzijama poduzetničke orijentacije između pripadnika različitih generacija, ali u korist pripadnika Y generacije.

Ivana Bekić, Jadranka Ivanković, Andrea Bednjanec