x
x

Povezanost biološke terapije i malignih bolesti u upalnim reumatskim bolestima

  28.05.2023.

Sistemske upalne reumatske bolesti jesu kronične, progresivne autoimunosne bolesti koje zahvaćaju lokomotorni sustav i druge organske sustave. Danas je sve više bolesnika liječeno biološkom terapijom.

Povezanost biološke terapije i malignih bolesti u upalnim reumatskim bolestima

Iako biološki lijekovi selektivno djeluju na specifične molekule imunosnog sustava, oni smanjuju opću obrambenu funkciju organizma, zbog čega su bolesnici podložniji infekcijama, ali i nekim malignim bolestima poput limfoma, karcinoma kože, dojke ili melanoma. Također, sama kronična upala u sklopu autoimunosne bolesti jest rizični čimbenik za razvoj tumorske bolesti. Prema do sada objavljenim studijama, nije dokazana jednoznačna povezanost primjene bioloških lijekova s razvojem solidnih i hematoloških tumora. Suprotno tomu, istraživanja su pokazala povezanost primjene inhibitora tumorske nekroze alfa i razvoja tumora kože. U ovom preglednom radu analizirana je dostupna medicinska literatura o rizicima za razvoj malignih bolesti u bolesnika s reumatološkim bolestima koji su liječeni biološkim antireumatskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti.

Marija Bakula, Martina Jambrović, Mislav Cerovec, Ivan Padjen, Branimir Anić