x
x

Povezanost biološke terapije i malignih bolesti u upalnim reumatskim bolestima

  28.05.2023.

Sistemske upalne reumatske bolesti jesu kronične, progresivne autoimunosne bolesti koje zahvaćaju lokomotorni sustav i druge organske sustave. Danas je sve više bolesnika liječeno biološkom terapijom.

Povezanost biološke terapije i malignih bolesti u upalnim reumatskim bolestima

Iako biološki lijekovi selektivno djeluju na specifične molekule imunosnog sustava, oni smanjuju opću obrambenu funkciju organizma, zbog čega su bolesnici podložniji infekcijama, ali i nekim malignim bolestima poput limfoma, karcinoma kože, dojke ili melanoma. Također, sama kronična upala u sklopu autoimunosne bolesti jest rizični čimbenik za razvoj tumorske bolesti. Prema do sada objavljenim studijama, nije dokazana jednoznačna povezanost primjene bioloških lijekova s razvojem solidnih i hematoloških tumora. Suprotno tomu, istraživanja su pokazala povezanost primjene inhibitora tumorske nekroze alfa i razvoja tumora kože. U ovom preglednom radu analizirana je dostupna medicinska literatura o rizicima za razvoj malignih bolesti u bolesnika s reumatološkim bolestima koji su liječeni biološkim antireumatskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti.

Marija Bakula, Martina Jambrović, Mislav Cerovec, Ivan Padjen, Branimir Anić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalZipantola PROTECTIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: