x
x

Sakroiliitis nakon nogometne utakmice

  Daniela Šošo, dr. med.

  26.04.2017.

Upala sakroilijakalnog zgloba u sklopu spondiloartritisa uobičajeno ima klinička obilježja tipična za upalnu križobolju: postupan početak, noćnu bol, početak prije četrdesete godine života, poboljšava se u aktivnosti, a ne smiruje u mirovanju. Ovdje ćemo prikazati pacijenta čija je prva manifestacija sakroiliitisa u sklopu spondiloartritsa bila akutna glutealna bol nakon sudjelovanja u nogometnoj utakmici i nezgodnog pada.

Sakroiliitis nakon nogometne utakmice

Prikaz bolesnika

Dvadesettrogodišnji mladić koji je par sati nakon sudjelovanja u nogometnoj utakmici, u noćnim satima, razvio jaku bol u desnom gluteusu, pregledan je u Hitnom kirurškom prijemu od strane traumatologa. Učinjena je RTG snimka zdjelice s kukovima na kojoj nije nađen prijelom te je pacijent otpušten kući s preporukom uzimanja analgetika prema potrebi i da se javi na kontrolu u slučaju da se simptomi ne povuku. Sutradan, ponovno je ambulantno pregledan od strane drugog traumatologa te je postavljena sumnja na sindrom piriformnog mišića. Upućen je na magnetsku rezonancu zdjelice sa osvrtom na piriformni mišić. MR je pokazala simetrične piriformne mišiće, primjerenog intenziteta signala, nesignifikantno povećane limfne čvorove, kao i desnu ilijačnu kost, od razine sakroilijakalnog zgloba, šire trakastog povišenog signala. Nakon aplikacije i.v. kontrasta, pokazao se porast intenziteta signala u smislu osteitisa. Odmah nakon toga, od strane traumatologa, upućen je na scintigram skeleta. Urađena je troetapna scintigrafija zdjelice te proksimalnih trećina natkoljenica uz scintigram skeleta pomoću Tc 99m-difosfonata. Nalaz je pokazao pojačano nakupljanje aktivnosti u desnom sakroilijakalnom zglobu, više sprijeda te u oba acetabuluma kokse, više desno. Specijalist nuklearne medicine koji je očitavao nalaz scintigrafije predložio je pregled reumatologa. Reumatolog je odmah, nakon uzimanja anamneze te fizikalnog pregleda dao preporuke daljnje dijagnostičke obrade, zbog sumnje na sakroiliitis u sklopu spondiloartritsa, u terapiju uveden Celixib (celekoksib) 200 mg, 2 x 1 tbl. na dan uz izvanredan učinak. Simptomi su se u potpunosti povukli u nekoliko dana te je nakon petnaestak dana doza lijeka reducirana na 100 mg 2x1 tbl. na dan.

Anamnestički se saznalo da je pacijent do sada bio zdrav i da pojavi bolova nije prethodila gastrointestinalna ni urogenitalna infekcija te da u obiteljskoj anamnezi nema podataka o reumatološkim bolestima, psorijazi, ulceroznom kolitisu, Chronovoj bolesti ni uveitisu.

Bol je praćena jutarnjom zakočenošću od skoro sat vremena. 

Tijekom kliničkog pregleda utvrđen je u potpunosti uredan internistički i neurološki nalaz, a tijekom pregleda mišićno-koštanog sustava verificiran je na palpaciju bolan desni sakroilijakalni zglob i pozitivan Mennellov test modificiran po Ottu.

Dodatna dijagnostička obrada

Urađena je dodatna dijagnostička obrada sa slijedećim nalazima:

Laboratorijski nalazi:

Hematološki nalazi: L 9,0; E 5,24 (x10^12/L); Hb 157 (g/L); Hct 0,454 (L/L); MCV 86,6 (fL); MCH 29,9 (pg); MCHC 345 (g/L); SE1 (mm/3,6 ks); DKS: seg. neutrofili 5,48; (x10^9/L); seg. neutrofili 60,9 (%); limfociti 2,13 (x10^9/L); limfociti 25,8 (%); monociti 0,67 (x10^9/L); monociti 7,4 (%); eozinofili 0,45; (x10^9/L), eozinofili 5,0 (%), bazofili 0,08  (x10^9/L); bazofili 0,9 (%); Tr 312 (x10^9/L); MPV 7,0 (fL).

Biokemijske pretrage: ukupni bilirubin 12 (µmol/L); ureja 6,6 (mmol/L); urati < 60 (µmol/L); kreatinin 68 (µmol/L); GUK 4,8 (mmol/L);  ALP 68 (U/L); GGT 14 (U/L); AST 15 (U/L); ALT 14 (U/L); CK 128 (U/L); LDH 140 (U/L ); proteini uk. 74 (g/L); CRP 0.7 (mg/L); anti- CCP < 0,5; RF < 20,0 (IU/mL); ANA neg. Elektroforeza serumskih proteina: Albumin 61,8 (%); Alfa-1-globulini 3,7 (%); Alfa-2-globulini 8,4 (%); Beta-globulini 10,7 (%); Gama-globulini 15,4 (%). IgA 1,37g/L; IgG 12,37g/L; IgM 0,79g/L. TSH 2,367.

Urin: nakupine eritrocita, dismorfni eritrociti, proteini +/-.

Citomorfološka analiza sedimenta urina: nađe se tek pokoji eritrocit uredne morfologije. Citološka: degenerativne promjene na stanicama prijelaznog i pločastog epitela, pokoji neutrofilni granulocit i fagocit, nešto eritrocita.

HLA A2/32(19), B27/51(5), Bw4, Cw2, DB1*07, 13, DQB1, DQA1*.

Kalprotektin u stolici 148. Gastroeneterolog zasad ne nalazi indikaciju za kolonoskopiju.

Markeri B i C hepatisa: (anti HB s 1,63).

Brisevi uretre na Chlamydiu, Mycoplasmu i Ureaplasmu neg.

UZV trbuha uredan.

Koji lijek bi preporučili u liječenju ovog bolesnika. Kakve su EULAR-ove smjernice o liječenju sakroilijakalnog artritisa? Koliko dugo treba liječiti ovog pacijenta? Kakve preporuke dati pacijentu, o tjelesnoj aktivnosti, prehrani, načinu života?

VEZANI SADRŽAJ