x
x

Ciljevi održivog razvoja koji se odnose na zdravlje

  04.05.2023.

Novo izvješće o napretku danas je zajednički objavilo 13 agencija potpisnica Globalnog akcijskog plana za zdrav život i dobrobit za sve (SDG3 GAP). Izvješće pod naslovom “Što je uspjelo? Što nije? Što je sljedeće?" odražava četverogodišnji zajednički rad velikih multilateralnih agencija u kojem se ocrtava što je uspjelo, a što nije uspjelo u jačanju suradnje i podrške ubrzanju napretka zemlje prema ciljevima održivog razvoja (SDG) povezanima sa zdravljem.

Ciljevi održivog razvoja koji se odnose na zdravlje

Ova godina označava pola puta prema ciljevima održivog razvoja, ali svijet zaostaje za postizanjem globalnih ciljeva. Od svog pokretanja 2019., SDG3 GAP omogućio je stvaranje novih struktura suradnje između agencija potpisnica u ključnim područjima kao što su između ostalog i održivo financiranje i primarna zdravstvena zaštita. Najmanje 67 zemalja sudjelovalo je u jednoj ili više tema akceleratora SDG3 GAP.

"Postigli smo važan napredak, ali još uvijek moramo prijeći dug put kako bismo poboljšali način na koji multilateralne organizacije surađuju kako bi pružile podršku zemljama. Moramo slušati što nam zemlje govore i djelovati prema njihovim smjernicama", rekao je dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generalni direktor SZO i predsjedavajući SDG3 GAP Principals Group. "Zahvaljujem partnerima na njihovoj suradnji i na poštenim samoprocjenama sadržanim u ovom izvješću."

Izvješće daje šest ključnih preporuka kako bi se osiguralo da zemlje imaju koristi od bolje usmjerene potpore i kako bi se ostvarile obveze preuzete u SDG3 GAP-u. To uključuje:

  • nastaviti ciklus poboljšanja GAP-a SDG3 za zdravlje tražeći mišljenja država članica o tome kako surađujemo na razini zemlje i odgovarajući na povezane preporuke;
  • održavati GAP kao platformu za suradnju;
  • poticati jaču suradnju na razini zemlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i istraživati ​​nove teme kao što su zdravstveni sustavi otporni na klimatske promjene;
  • zajednički primijeniti nove pristupe na razini zemlje kao što je pristup isporuke za učinak;
  • više sudjelovati u civilnom društvu;
  • raditi s državama članicama na jačanju poticaja za suradnju putem političkog vodstva, usmjeravanja upravljanja i financiranja za potporu suradnji.

Ključni nalazi izvješća bit će uključeni u rasprave sljedećeg sastanka na vrhu Opće skupštine Ujedinjenih naroda o SDG-u i sastanka na visokoj razini o univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti u rujnu 2023.

Mjeseci koji prethode ovim ključnim događajima pružaju priliku za zajednički napor država članica i multilateralnih agencija da utvrde načine kako provesti preporuke i pripremiti teren za potpunu iskoristivost jače suradnje i ubrzavanje napretka prema ciljevima održivog razvoja koji se odnose na zdravlje u druga polovica vremenskog okvira SDG-a.