x
x

COVID-19 omikron i delta varijante i više pogoršnja kod bolesnika s astmom?

  18.02.2023.

Više propisanih kortikosteroida i antibiotika surogat je za stopu egzacerbacija infekcija gornjih i donjih dišnih putova kod pacijenata s astmom. Kakva je situacija bila kod bolesnika s astmom u vrijeme pandemije COVID-19?

COVID-19 omikron i delta varijante i više pogoršnja kod bolesnika s astmom?

Istraživači su otkrili promjene u obrascima propisivanja spomenutih lijekova kod bolesnika s astmom tijekom delta i omikron varijanti COVID-19. Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na godišnjem sastanku Američke akademije za alergiju, astmu i imunologiju (AAAAI) 2023.

Utjecaj različitih varijanti COVID-19 na pacijente s astmom nije dobro poznat, iako se čini da alfa varijanta nije povećala teret bolesti pacijenata s astmom. Kako bi vidjeli je li to slučaj i s drugim varijantama SARS-CoV-2 virusa, istraživači su usporedili teret zdravstvene skrbi kod bolesnika s astmom kroz tri vremenska razdoblja, koja odgovaraju varijantama alfa, delta i omikron.

Na taj način su procijenili promjenjivo ponašanje infekcije COVID-19 kod bolesnika s astmom.

Za procjenu medicinske dokumentacije bolesnika s astmom korišten je računalni algoritam. COVID-19 je potvrđen PCR-om kroz tri vremenska razdoblja povezana s alfa, delta i omikron varijantama virusa. Istraživači su usporedili stope propisivanja sistemskih kortikosteroida i antibiotika kod bolesnika s astmom tijekom infekcije COVID-19 kako bi pronašli trendove ili promjene.

Ukupno su pronašli 1168 alfa, 862 delta i 3166 omikron slučajeva infekcije COVID-19 među bolesnicima s astmom. Među njima je 38,4% primilo sistemske kortikosteroide tijekom alfa vala, u usporedbi sa 79,3% tijekom delta vala i 73,8% tijekom omikron vala. Stope propisivanja antibiotika bile su više tijekom omikrona, iako s manjim povećanjem od 56,2% slučajeva u usporedbi s alfa (50,9%) i delta varijantama (52,7%). Udio pacijenata liječenih sistemskim kortikosteroidima bio je veći u delta i omikron valovima u usporedbi s alfa valom. Studija nije obuhvatila sve bolesnike s astmom, nego one dovoljno bolesne da potraže zdravstvenu skrb i učine PCR testiranje kako bi se potvrdila dijagnoza COVID-19.

Stopa sistemske upotrebe kortikosteroida tijekom alfa vala može odražavati kombinaciju smanjene stope egzacerbacija astme, kao i nižih propisivanja zbog nepoznatog utjecaja kortikosteroida tijekom ranih dana pandemije.

Ograničenje ove studije je to što je manji broj bolesnika s astmom tražio skrb za COVID-19 tijekom delta vala, a razlog je vjerojatno bio širokodostupni brzi test na koronu koji se provodi kod kuće.