x
x

HZJZ: Nova literatura o sintetskim kanabinoidima

  11.01.2023.

Novi znanstveni članci Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) o sintetskim kanabinoidima

HZJZ: Nova literatura o sintetskim kanabinoidima

EMCDDA je predvodnik u praćenju i reagiranju na sintetske kanabinoide, još otkako su se prvi put pojavili u Europi sredinom 2000-tih godina. Doprinosi EMCDDA-a na tom području su brojni, od službenih obavijesti (blizu 250) do procjena rizika (7 dovršenih do sada) i tehničkih analiza koje podupiru spremnost na javnozdravstvene, socijalne i sigurnosne rizike povezane s ovim tvarima u državama članicama.

EMCDDA također radi na uspostavi zajedničke nomenklature s mnogim dionicima koji su uključeni u praćenje ovih tvari (stručnjaci iz forenzičkih i toksikoloških laboratorija, policija, bolničko osoblje i kreatori politike) te na olakšavanju međunarodnog praćenja. Isto vrijedi i za kemijsku klasifikaciju sintetskih kanabinoida, organiziranih prema definiranim klasama i podklasama, što omogućuje praćenje razvoja strukture tih molekula kroz vrijeme.

EMCDDA je objavio dva znanstvena članka vezano uz prethodno navedene teme u časopisu Drug Testing and Analysis. Kako bi se olakšao pristup znanstvenoj zajednici, članci su dostupni u otvorenom pristupu na sljedećim poveznicama:

EMCDDA okvir i praktične smjernice za imenovanje sintetskih kanabinoida:

https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/ftr/10.1002/dta.3403

Od JWH-018 do OXIZIDS: strukturna evolucija sintetskih kanabinoida u EU od 2008. godine do danas:

https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dta.3422

Navedeni dokumenti ističu neke od temeljnih radova koji su razvijani tijekom 25 godina EU sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima.