x
x

Nova knjiga Medicinske naklade: Opća i specijalna kineziterapija

  20.07.2022.

Sveobuhvatni kinezioterapijski priručnik autora Zdenko Kosinac i Tonko Vlak daje mnoštvo informacija i odgovora na brojna pitanja povezana s liječenjem pokretom. Priručnik u izdanju Medicinske naklade namijenjen je studentima dodiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, ali i polaznicima poslijediplomskih studija te liječnicima na specijalizaciji iz fizikalne i rehabilitacijske medicine.

Nova knjiga Medicinske naklade: Opća i specijalna kineziterapija

Suvremene međunarodne i nacionalne smjernice, kineziterapiju pozicioniraju kao sastavni dio konzervativnih terapijskih intervencija za široki spektar kliničkih indikacija i time naglašavaju njezinu važnost u jednom od ključnih dugoročnih rehabilitacijskih ishoda – oporavak funkcije i povećanje stupnja samostalnosti svakog pojedinca.

Sveobuhvatan kineziterapijski priručnik daje mnoštvo informacija i odgovora na brojna pitanja povezana s liječenjem pokretom:

  • Nefarmakološko liječenje danas ja bitna sastavnica svih protokola liječenja mnogih bolesti različitih organskih sustava.
  • Takvo je liječenje dio svih prihvaćenih postupnika (algoritama) liječenja muskuloskeletnih, neuroloških, kardioloških, plućnih i drugih bolesti.
  • Najvažniji i nedvojbeno najvrjedniji dio nefarmakološkog liječenja jest liječenje pokretom.
  • Medicinska gimnastika, medicinske vježbe, liječenje pokretom, istoznačnice su za ono što najčešće nazivamo kineziterapijom (grč. kinesis =pokret, therapeio =liječenje).
  • Svjetska zdravstvena organizacija promiče liječenje pokretom kao važnu sastavnicu u procesu očuvanja zdravlja, jer postoje jasni dokazi da tjelesna aktivnost utječe na smanjenje razvoja bolesti.
  • Liječenje pokretom (kineziterapija) uskoro bi trebala postati ne samo rutina, poput propisivanja lijekova, nego i terapija s jednakim učinkom!
  • Kako, kada i na koji način primjenjivati pokret kao lijek, da to bude učinkovito, a da ne bude štetno?
  • Kako liječenje pokretom provoditi kod djece, a kako kod odraslih?
  • Utječe li dob bolesnika na mogućnost da se pokretom ostvari boljitak i kvalitetniji život?
  • Na koji način najbolje iskoristiti pokret u postizanju homeostaze svih organskih sustava u našem tijelu, štiteći sve ono što je nužno za kvalitetan život svakog pojedinca, bez obzira na dob i spol?

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPlivit C 1000 PlusMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: