x
x

Deksametazon Pliva

  04.08.2022.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas o dolasku Deksametazon Pliva tbl. 20 x 4 mg, indiciranih za liječenje bolesti i stanja u neurologiji, pulmologiji, dermatologiji, imunologiji/reumatologiji, infektologiji, onkologiji te liječenju bolesti COVID-19.

Deksametazon Pliva

Od danas je dostupan lijek Deksametazon Pliva tbl. 20 x 4 mg. Deksametazon spada u grupu kortikosteroida.

Terapijske indikacije

Neurologija
Moždani edem (samo sa simptomima intrakranijalnog tlaka dokazanima kompjutoriziranom tomografijom) uzrokovan tumorom mozga, neurokirurškim zahvatom, moţdanim apscesom

Bolesti pluća i dišnog sustava
Teški akutni napad astme.

Dermatologija
Oralno početno liječenje opsežnih, teških, akutnih kožnih bolesti koje reagiraju na glukokortikoide, primjerice eritrodermija, pemphigus vulgaris, akutni ekcem.

Autoimuni poremećaji/reumatologija
Oralno početno liječenje autoimunih poremećaja kao što je sistemski eritemski lupus, osobito visceralni oblici.
Aktivne faze sistemskih vaskulitisa kao što je nodozni poliarteritis (trajanje liječenja mora se ograničiti na dva tjedna u slučajevima istodobne serologije pozitivne na hepatitis B).
Teški progresivni tijek aktivnog reumatoidnog artritisa, primjerice brzo napredujući destruktivni oblici i/ili izvanzglobne manifestacije.
Teški sistemski oblik juvenilnog idiopatskog artritisa (Stillova bolest) ili iridociklitis na koji se ne moţe utjecati lokalno.
Reumatska groznica s karditisom.

Infektologija
Teške zarazne bolesti s toksičnim stanjima (npr. tuberkuloza, tifus; samo uz istodobnu antiinfektivnu terapiju).

Onkologija
Palijativno liječenje malignih tumora.
Profilaksa i liječenje povraćanja induciranog citostaticima u sklopu antiemetičkog liječenja.

Liječenje bolesti COVID-19
Deksametazon Pliva 4 mg tablete su indicirane za liječenje bolesti koronavirusa 2019 (COVID-19) u odraslih bolesnika i adolescenata (u dobi od 12 i više godina tjelesne teţine od najmanje 40 kg), kojima je potrebna dodatna terapija kisikom.

Doziranje i način primjene

Doziranje ovisi o prirodi i težini bolesti te o individualnom odgovoru bolesnika na liječenje. Općenito se primjenjuju relativno visoke početne doze koje kod akutnih teških oblika moraju biti značajno veće nego kod kroničnih bolesti.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000GastalMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: