x
x

Godina 2021. u kardiovaskularnoj medicini: bolesti srčanih zalistaka

  24.04.2022.

Godina 2021. donijela je važne nove poglede na patofiziologiju, dijagnozu i liječenje bolesti srčanih zalistaka, ali i dalje ostaju mnoga neriješena pitanja. Od velike je važnosti razumijevanje razvoja valvularnih bolesti i mogućnosti utjecaja na njihovu progresiju. U tijeku je još nekoliko novih kliničkih istraživanja.

Godina 2021. u kardiovaskularnoj medicini: bolesti srčanih zalistaka

Sve veću zastupljenost bolesti srčanih zalistaka, pogotovo u starijoj populaciji, struka je prepoznala, ali je u općoj populaciji osviještenost još uvijek nedovoljna. S obzirom na sve veći broj nekirurških intervencijskih metoda liječenja, povećao se broj znanstvenih istraživanja u području valvularnih bolesti koja je dovela do znatnog povećanja broja objavljenih znanstvenih radova tijekom protekle godine. Velik broj tih radova pridaje važnost upravo intervencijskom liječenju, kao i usporedbi ishoda pri kirurškom i medikamentnom liječenju. Naglasak je također stavljen na patofiziologiju, poboljšanje dijagnostičkih algoritama, stratifikaciju rizika te određivanje optimalnoga vremena za intervenciju. I europsko (ESC/EACTS) i američko (ACC/AHA) kardiološko društvo objavilo je nove smjernice za liječenje bolesti srčanih zalistaka.

Godina 2021. donijela je važne nove poglede na patofiziologiju, dijagnozu i liječenje bolesti srčanih zalistaka, ali i dalje ostaju mnoga neriješena pitanja. Od velike je važnosti razumijevanje razvoja valvularnih bolesti i mogućnosti utjecaja na njihovu progresiju. Točna dijagnoza, dobar odabir bolesnika koji bi mogli imati koristi od intervencije te pravodobno liječenje veoma su važni općenito, ali posebice kod sekundarne MR i TR. Sve dostupniji transkateterski intervencijski postupci zahtijevaju daljnju evaluaciju učinkovitosti i sigurnosti u usporedbi s kirurškim i optimalnim medikamentnim liječenjem. S obzirom na stalno rastuću istraživačku aktivnost, napredak se svakako očekuje.

Helmut Baumgartner, Bernard Iung, David Messika-Zeitoun, Catherine M. Otto