x
x

COVID-19: Mjere zaštite pri radu s bolesnicima kod kojih je moguća infekcija

  26.06.2020.

Pgledajte webinar Hrvatskog društva za infektivne bolesti: Mjere zaštite pri radu s bolesnicima kod kojih je moguća ili dokazana infekcija novim koronavirusom, SARS-CoV-2.

COVID-19: Mjere zaštite pri radu s bolesnicima kod kojih je moguća infekcija

Bitno je napomenuti da visoki stupanj zaštite od infekcija i za liječnike i ostalo zdravstveno osoblje te bolesnika pruža već i dosljedno pridržavanje standardnih mjera predostrožnosti koje se primjenjuju za sve pacijete bez obzira na dijagnozu.

Standardne mjere predostrožnosti uključuju:

  • pravilnu higijenu ruku prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije: 5 trenutaka za hijgijenu ruku
  • za pravilnu higijenu ruku potrebno je posvetiti dovoljno vremena i nanijeti dovoljnu količinu alkohola
  • na rukama ne smije biti nakita, nokti moraju biti uredni i podrezani
  • dozator  treba potpuno pritisnuti da se nanese 3 mL alkohola.

Standardne mjere predostrožnosti uključuju i nošenje pojednih dijelova zaštitne opreme u situacijama kad se očekuje kontakt s tjelesnim tekućinama, poput nošenja rukavica prilikom vađenja krvi ili noćenja maske prilikom uzimanja brisa grla.