x
x

Kronični kašalj kod odraslih i djece

  24.01.2022.

Kronični kašalj je čest simptom različitih bolesti i značajan javnozdravstveni problem. Neophodna je detaljna obrada svakog bolesnika, uz multidiscplinarni pristup u dijagnostici i liječenju, kako odraslih bolesnika, tako i djece s kroničnim kašljem.

Kronični kašalj kod odraslih i djece
Kašalj je kroničan ako traje dulje od osam tjedana kod odraslih osoba, odnosno dulje od četiri tjedna kod djece.

Kronični kašalj jedan je od najčešćih simptoma bolesti u populaciji, s prevalencijom od 12%. Po definiciji, kašalj je kroničan ako traje dulje od osam tjedana kod odraslih osoba, odnosno dulje od četiri tjedna kod djece. Najčešči uzroci kašlja u odrasloj populaciji su sindrom gornjih dišnih putova, ranije poznat kao sindrom postnazalnog dripa (26-87%), astma (24-29%), neastmatski eozinofilni bronhitis (10-20%), liječenje ACE- inhibitorima (5-35%), te gastro-laringo-ezofagealni refluks (0-73%). Kod djece u dobi od šeste do četrnaeste godine, najčešći uzroci kroničnog kašlja su astma, protrahirani bakterijski bronhitis, te sindrom gornjih dišnih putova. U rijetke uzroke spadaju gastro-laringo-ezofagealni refluks, strano tijelo nosa i bronha, te cistična fibroza. U dijagnostici i liječenju bolesnika s kroničnim kašljem potrebna je suradnja otrinolaringologa, pulmologa i gastroenterologa. Ovisno o kliničkom nalazu, kod većine bolesnika uz rutinsku laboratorijsku obradu, biti će potrebno učiniti spirometriju, ventolinski i metakolinski test, alergološku obradu, radiološku obradu pluća i paranazalnih šupljina, fiberendoskopiju gornjih dišnih putova, fleksibilnu bronhoskopiju, mikrobiološku pretragu sputuma i nazofaringealnog aspirate, te pH-metriju. Ovisno o kliničkom nalazu, te nalazima dijagnostičke obrade, kod svakog bolesnika, provodi se odgovarajuća ciljana terapija. U terapiji se koriste lijekovi iz grupe antibiotika, antihistaminika, bronhodilatatora, antagonista leukotrijena, kortikosteroida, antikolinergika, te inhibitora protonske pumpe.

Neven Skitarelić, Nataša Skitarelić, Duje Čulina