x
x

Uzorkovanje i transport uzoraka kod sumnje na difteriju

  14.12.2022.

Difterija je akutna infekcija uzrokovana toksin-producirajućim sojevima bakterije Corynebacterium diphtheriae. Bolest se najčešće prezentira u dva klinička oblika: kao upala ždrijela kod koje se stvaraju psudomembranozne naslage ili kao kožna difterija koja je karakterizirana nespecifičnom infekcijom kože. Toksin je odgovoran i za nastanak većine komplikacija difterije kao što su miokarditis, polineuropatije, nefritis ili trombocitopenija.

Uzorkovanje i transport uzoraka kod sumnje na difteriju

Prilikom uzimanja uzoraka kod sumnje na difteriju potrebne su mjere opreza, te zaštitna oprema koja uključuje kiruršku masku, zaštitu za oči i zaštitne rukavice.

U idealnom slučaju, uzorke treba prikupiti na početku simptoma i prije antimikrobne ili antitoksične terapije. Svi uzorci moraju biti transportirani u laboratorij odmah nakon uzimanja ili držati na 4-8°C, a u slučaju odgođenog transporta 2-8 sati. Obrisci se uzimaju sa Dacron ili Rayon brisom. U slučaju odgođenog transporta uzete briseve staviti u transportnu podlogu (Amies ili Stuart’s).

Ukoliko je transport odgođen na više od 24 sata idealno bi bilo briseve staviti u silikagel vrećice (posebno iz područja gdje prijevoz može biti otežan ili može kasniti).

Svi uzeti uzorci trebaju biti odgovarajuće označeni uz navedene osnovne podatke o pacijentu (ime i prezime, MBO, godina rođenja, adresa), vrsta uzorka, vrijeme uzimanja uzorka i slanja u RL HZJZ a, kao i podatak da li je osoba cijepljena te je li u vrijeme uzimanja uzoraka pod antimikrobnom ili antitoksičnom terapijom.

Uzorci:

1. Kod sumnje na difteriju gornjeg dišnog sustava: obrisak orofarinksa, nazofarinksa, obrisak uha. Ukoliko su prisutne pseudomembrane, obrisak pažljivo uzeti ispod membrane.

2. Kod sumnje na kožni oblik difterije potrebno je uzeti obriske sa svih postojećih rana ili kožne lezije.

Takvi uzorci se transportiraju  u Referentni laboratorij za difteriju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 7a, Zagreb, uz prethodnu najavu. Kontakt telefon 01/4863-333; 01/4863-293.

U slučaju potvrđene difterije, preporuča se i provjera svih kontakata i kliconoša učinjeno dva tjedna nakon prestanka antimikrobne terapije.