x
x

Obilježena deseta godišnjica Konvencije MEDICRIME

  26.12.2021.

Konvencija MEDICRIME, punim nazivom Konvencija Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju, prvi je međunarodni instrument kaznenog prava kojim se krivotvorenje lijekova i medicinskih proizvoda, kao i njihova proizvodnja i stavljanje na tržište bez potrebnog odobrenja ili usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima, definiraju kao kažnjiva djela.

Obilježena deseta godišnjica Konvencije MEDICRIME

U prosincu ove godine obilježena je deseta godišnjica Konvencije MEDICRIME. Ovim povodom dana 2. prosinca održana je online konferencija posvećena Konvenciji, njenoj važnosti, dobrim praksama i izazovima vezanima uz pandemiju bolesti COVID-19.

U deklaraciji posvećenoj desetoj obljetnici Konvencije, Odbor ministara Vijeća Europe pozvao je zainteresirane zemlje koje dosad to nisu učinile da ratificiraju Konvenciju MEDICRIME.

Republika Hrvatska Konvenciju je potpisala u rujnu 2015. godine, te ju je, kao trinaesta država članica Vijeća Europe, ratificirala u rujnu 2019. godine, slijedom čega je Konvencija stupila na snagu u RH dana 1. siječnja 2020. godine.

Ova prekretnica, deseta godišnjica Konvencije, obilježava se u kontekstu povećane trgovine krivotvorenim lijekovima i medicinskim proizvodima povezanima s pandemijom bolesti COVID-19 (krivotvorena cjepiva ili maske koje se mogu ispostaviti neučinkovitima ili opasnima za korisnike), kao i drugim proizvodima, kao što su lijekovi protiv raka i lijekovi protiv bolova.

Konvencija MEDICRIME pruža okvir za suradnju između nadležnih zdravstvenih, policijskih i carinskih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini, donošenje mjera za suzbijanje kriminala u suradnji s privatnim sektorom, učinkovito procesuiranje počinitelja i zaštitu žrtava i svjedoka. Kao jedini pravno obvezujući međunarodni instrument u ovoj sferi, Konvencija ima utjecaj u cijelom svijetu. Usvojena je od strane Odbora ministara Vijeća Europe 9. prosinca 2010. godine. Konvenciju je do sada ratificiralo 18 zemalja, od kojih su četiri države izvan članstva Vijeća Europe (Bjelorusija, Benin, Burkina Faso i Gvineja). Osamnaest drugih zemalja potpisalo ju je, a dvije su pozvane da pristupe potpisivanju (Kongo, Tunis). Navedene brojke pokazuju koliko je Konvencija cijenjena na međunarodnom planu i koliko je učinkovit okvir koji ona pruža.

U kolovozu 2020. godine Vijeće Europe donijelo je Preporuke za primjenu Konvencije MEDICRIME u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Preporukama se naglašava važnost djelovanja država članica Vijeća Europe i drugih država stranaka Konvencije u skladu s Konvencijom u svrhu zaštite javnog zdravlja od krivotvorenih farmaceutskih proizvoda i sličnih kažnjivih djela tijekom trajanja pandemije bolesti COVID-19.

Izvor: HALMED