x
x

Nove spoznaje o mehaničkoj regulaciji staničnog tkiva u homeostazi

  07.10.2021.

Rezultati istraživanja, koji su objavljeni u jednom od vodećih časopisa u fizici, mogu u budućnosti doprinijeti u dijagnostici bolesti te razumijevanju procesa regeneracije staničnog tkiva.

Nove spoznaje o mehaničkoj regulaciji staničnog tkiva u homeostazi

Međunarodni tim znanstvenika, pod vodstvom prof. dr. sc. Ane-Sunčane Smith s Instituta Ruđer Bošković (IRB) i Friedrich-Alexander Sveučilištu Erlangen-Nürnberg u Njemačkoj, došao je do potpuno novih spoznaja o utjecaju mehaničkih svojstava na organizaciju i rast modela staničnog tkiva, koje u budućnosti mogu doprinijeti razumijevanju procesa regeneracije tkiva te dijagnostici različitih patoloških bolesti. Istraživanje je objavljeno u prestižnom znanstvenom časopisu Physical Review X, jednom od vodećih svjetskih časopisa u području fizike.

Tijekom životnog vijeka, zbog bolesti ili ozljeda u organizmu mijenjaju se elastična svojstva staničnih mikro-okruženja.

Prilagodbe na te promjene do sada su se analizirale na razini individualnih stanica, međutim mehanički utjecaji mikro-okruženja na tkiva nisu do sada bili sustavno istraženi.

Primjenjujući metode teorijske i eksperimentalne biofizike, u radu su se proučavala jednostavna modelna tkiva epitela. Istraživanje je pokazalo da tvrdoća izvanstanične matrice diktira organizaciju i brzinu rasta tokom razvoja tkiva od razine proteina koji su odgovorni za mehano-osjetljivost, preko oblika stanica, do same gustoće stanica u tkivima.

Zanimljivo je ipak da dok se s elastičnosti okoline mijenja oblik stanica i njihova pokretljivost, organizacija funkcionalnog tkiva je u topološkom smislu neovisna o uvjetima rasta.

Poseban doprinos u ovom istraživanju, imali su mladi istraživači. Uz kolege i suradnike s IRB-a, Sveučilišta Friedrich-Alexander u Erlangen-Nürnbergu i Sveučilišta u Göttingenu, sudjelovali su i student zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva Lovro Nuić te Jakov Lovrić, doktorand u Grupi profesorice Smith.