x
x

U SAD-u niske razine vitamina C utvrđene u 5 do 17% stanovništva

  03.09.2021.

Skorbut je multisistemska bolest uzrokovana nedostatkom vitamina C koja se rijetko javlja u SAD-u. Međutim, u Trećoj nacionalnoj anketi o zdravlju i prehrani u SAD-u, niske razine vitamina C utvrđene su u 5 do 17% ispitanika.

U SAD-u niske razine vitamina C utvrđene u 5 do 17% stanovništva

Skorbut često dovodi do parodontalne degeneracije, krvarenja i opće slabosti. Zbog nedostatka vitamina C mogu se javiti ortostaza (nesvijest iz stojećeg položaja), omaglica, dispneja i bol u nogama ili povezana anemija. Skorbut karakteriziraju purpura, bolest desni, promjene na vlasištu i perifolikularna krvarenja. Skorbut vežemo i uz poremećaje raspoloženja, depresiju, kognitivna oštećenja i deluzije.

Koje osobe imaju najveći rizik od deficita vitamina C?

U rizične skupine za skorbut spadaju osobe s psihijatrijskim bolestima koje imaju poremećaje hranjenja ili selektivne prehrambene navike, dojenčad koja konzumira samo pasterizirano mlijeko, djeca s poremećajem iz spektra autizma, alkoholičari i izolirane starije osobe s lošom prehranom.

Nedostatak vitamina C i kolagen

Gotovo sva tkiva u tijelu zahtijevaju egzogeni vitamin C kao kofaktor za sintezu kolagena i proizvodnju energije. Vitamin C je potreban za hidroksilaciju ostataka prolina na molekulama prokolagena, koji podržavaju trostruko spiralnu strukturu kolagena koja podupire integritet kože, krvnih žila, sluznice i kostiju. Poremećaj u stvaranju kolagena uslijed nedostatka vitamina C uzrokuje mikro krvarenja u kostima, perifolikularna krvarenja, ekhimoze, hemarthroze, petehije i krvarenje gingive.

Vitamin C je također kofaktor enzima uključenih u biosintezu karnitina koji ima važnu ulogu u oslobađanju energije u beta-oksidaciji i tako olakšava transport masnih kiselina u mitohondrije. Ovo oštećenje sinteze karnitina može objasniti slabost, umor i grčeve u mišićima koji se javljaju u pacijenata sa skorbutom.

Što uzrokuje anemiju koja se obično javlja kod pacijenata s deficitom vitamina C?

U bolesnika sa skorbutom često se dijagnosticira anemija koja je uzrokovana smanjenom proizvodnjom eritrocita, hemolizom i gubitkom krvi. Vitamin C olakšava apsorpciju nehemskog željeza i može zaštititi od oksidacije tetrahidrofolata i spriječiti smanjene razine folata. Stoga, nedostatak vitamina C može dovesti do nedostatka željeza i folne kiseline Osim toga, antioksidativno svojstvo vitamina C uključeno je u održavanje beta-spektra proteina citoskeleta stanica, koji je ključan za strukturu i integritet stanice.

Danas bolje razumijemo patofiziološke mehanizme koji dovode do promjena u krvnoj slici od onih koji dovode do neuropsihijatrijskih simptoma. Naime, vitamin C djeluje kao modulator sinteze i oslobađanja neurotransmitera. Neka su istraživanja potaknula na razmišljanje da psihijatrijski simptomi uzrokovani skorbutom prethode fizičkim manifestacijama i da se mogu pojaviti i kod blažih deficita vitamina C.