x
x

Uloga Registra za rak u praćenju epidemiologije raka u Hrvatskoj

  25.12.2020.

Hrvatska se smatra zemljom srednje visoke incidencije raka, no nažalost visokog mortaliteta od raka. Podaci o incidenciji raka prate se i proučavaju na Registru za rak pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Uloga Registra za rak u praćenju epidemiologije raka u Hrvatskoj

Ustroj i vođenje registra za rak uređeni su zakonom o podacima i informacijama u zdravstvu. Prikupljaju se podaci o oboljelim osobama i značajkama samog tumora kako bi se mjerio javnozdravstveni teret zloćudnih bolesti te pratili trendovi kroz vrijeme.

Registar prolazi kroz promjene u zadnjim godinama u smislu postajanja dijelom Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS) i dodatnog usklađivanja šifrarnika i procesa rada s međunarodnim standardima te je od 2017. godine omogućena elektronička prijava hospitalizacija osoba oboljelih od raka prema Registru za rak.

Podaci se objavljuju u obliku detaljnog godišnjeg izvještaja na web-stranicama Registra za rak, a koriste se i za razne druge znanstvene i stručne projekte, uz poštivanje načela zaštite osobnih podataka.

U idućim godinama, planira se daljnje unapređenje procesa na samom registru, dok će potencijalna proširenja opsega podataka i uloge samog registra u mnogome ovisiti o dostupnim resursima.

 Mario Šekerija, Karmen Korda, Petra Čukelj, Marijan Erceg