x
x

COVID-19: patohistološki nalaz angiogeneze u plućima

  22.05.2020.

Istraživači su usporedili uzorke pluća sedam pacijenata koji su umrli od COVID-19 infekcije sa sedmoricom umrlih od sindroma akutnog respiratornog distresa uzrokovanog virusom influence A (H1N1) te s 10 neinficiranih kontrola, a rad su objavili u časopisu New England Journal of Medicine.

COVID-19: patohistološki nalaz angiogeneze u plućima

Pluća i bolesnika s COVID-19 infekcijom i influencom su na patohistološkom nalazu imala difuzno oštećenje alveola i perivaskularnu infiltraciju limfocita. Međutim, pluća bolesnika sa COVID-19 infekcijom su imala i tešku endotelnu ozljedu povezanu s unutarstaničnim virusom SARS-CoV-2 i oštećenom endotelnom staničnom membranom, proširenom vaskularnom trombozom s mikroangiopatijom i okluzijom alveolarnih kapilara i značajnim rastom novih krvnih žila, tj angiogenezu nastalu procesom pupanja, tzv. intususceptivnu angiogenezu.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxirinoPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: