x
x

Rezistencija HIV1 virusa na 3 klase lijekova: prvi slučaj

  28.02.2020.

Rezistencija virusa humane imunodeficijencije (HIV) na antiretrovirusne lijekove sprječava supresiju virusne replikacije te predstavlja značajan izazov u kliničkoj medicini.

Rezistencija HIV1 virusa na 3 klase lijekova: prvi slučaj

Posebno valja istaknuti problem primarne rezistencije (engl. transmitted drug resistance, TDR) koja se odnosi na prethodno neliječene osobe koje su zaražene rezistentnim sojevima HIV-a. Mutacije koje su povezane s primarnom rezistencijom (engl. transmitted drug resistant mutations, TDRM) su klinički značajne i mogu nepovoljno djelovati na učinkovitost antiretrovirusnog liječenja.

U ovom je radu opisana prva osoba s primarnom rezistencijom HIV-a na 3 klase antiretrovirusnih lijekova u Hrvatskoj. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati obrasce primarne rezistencije i TDRM u novodijagnosticiranog i neliječenog HIV-om zaraženog pojedinca.

Primjenom Sangerovog sekvenciranja (SS) dokazali smo četiri mutacije povezane s rezistencijom na inhibitore reverzne transkriptaze (E44D, T215E, K103N, L100I) koje smanjuju osjetljivost na dvije klase lijekova (nukleozidne analoge inhibitore reverzne transkriptaze i nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze) kao i dvije mutacije (V32I, I47V) povezane s rezistencijom na inhibitore proteaze. U svrhu identifikacije mogućeg postojanja manjinskih rezistentnih varijante ispod granice detekcije SS-a, provedena je analiza dubinskim sekvenciranjem (DS). DS analiza identificirala je isti obrazac rezistencije na 3 klase antiretrovirusnih lijekova identificiran s SS uz nekoliko dodatnih mutacija. U ovom je radu opisan prvi slučaj primarne rezistencije HIV-a na 3 klase antiretrovirusnih lijekova, a buduća istraživanja analizirat će moguće putove transmisije ovog rezistentnog virusa u Hrvatskoj.

Ana Planinić , Maja Oroz , Snježana Židovec Lepej

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxfluOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: