x
x

I drugi bolesnik u svijetu izliječen od HIV-a?

  07.03.2019.

Trajna remisija HIV infekcije postignuta je kod drugog bolesnika, a nakon što je primio transplantaciju matičnih stanica za limfom od donora s mutacijom u HIV koreceptoru CCR5. Radi se o mutaciji koja ima visoku otpornost na HIV infekciju.

I drugi bolesnik u svijetu izliječen od HIV-a?

Kao što je objavljeno u časopisu Nature, bolesnik je prekinuo antiretrovirusnu terapiju prije 16 mjeseci nakon transplantacije. Trenutno je prošlo 18 mjeseci od translpantacije, a kod bolesnika nema dokaza o povratku HIV-a tako da je on i dalje u remisiji.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalOlfen gelMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: