x
x

Morfologija mijelodisplastičnih / mijeloproliferativnih neoplazma (MDS/MPN)

  04.10.2019.

Dijagnostička kategorija mijelodisplastične/mijeloproliferativne neoplazme (MDS/MPN) obuhvaća klonske hematopoetske neoplazme koje u vrijeme postavljanja dijagnoze istodobno pokazuju klinička, laboratorijska i/ili morfološka obilježja i mijelodisplastičnog sindroma (MDS) i mijeloproliferativne neoplazme (MPN).

Morfologija mijelodisplastičnih / mijeloproliferativnih neoplazma (MDS/MPN)

Citopenija i displazija jedne ili više mijeloidnih loza (obilježja MDS-a) mogu se vidjeti istodobno s leukocitozom, trombocitozom i/ili organomegalijom (obilježja koja su češće povezana s MPN-om).

Bolesnici s prije dijagnosticiranim MPN-om, kod kojih se razviju mijelodisplastične promjene kao posljedica evolucije bolesti ili kemoterapije, ne ubrajaju se u ovu dijagnostičku kategoriju.

Prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (engl. World Health Organization – WHO) iz 2008. godine te njezinoj reviziji iz 2016. godine, MDS/MPN obuhvaća pet entiteta:

  1. kroničnu mijelomonocitnu leukemiju (engl. chronic myelomonocytic leukemia – CMML),
  2. juvenilnu mijelomo­nocitnu leukemiju (engl. juvenile myelomonocytic leukemia – JMML),
  3. atipičnu kroničnu mijeloičnu leukemiju, BCR-ABL1- (engl. atypical chronic myeloid leukemia – aCML),
  4. MDS/MPN s prstenastim sideroblastima i trombocitozom (engl. MDS/MPN with ring sideroblasts and thrombocytosis – MDS/MPN-RS-T) i
  5. neklasificirani MDS/MPN (engl. MDS/MPN, unclassifiable – MDS/MPN, U).

Biljana Jelić Puškarić, Gordana Kaić, Marina Pažur, Mia Šunjić Stakor, Suzana Katalenić Simon, Inga Mandac Rogulj, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto, Ika Kardum-Skelin

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Zipantola PROTECTMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: