x
x

Novi plan za palijativnu skrb: 30 koordinatora i 22 mobilna tima

  08.03.2019.

U Ministarstvu zdravstva je održan sastanak s domovima zdravlja, vezano uz uspostavu organizacijskih oblika palijativne skrbi na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Novi plan za palijativnu skrb: 30 koordinatora i 22 mobilna tima
Koordinator za palijativnu skrb potiče i planira razvoj palijativne skrbi na svom području, potiče međusobnu suradnju dionika, koordinira i vodi bazu podataka korisnika palijativne skrbi u županiji, koordinira rad i uključivanje volontera i organizacija civilnog društva u sustav palijativne skrb.

Palijativna skrb je interdisciplinarna u svom pristupu te svojim djelokrugom obuhvaća bolesnika, obitelj i zajednicu, a koordinator za palijativnu skrb povezuje sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u županiji.

Ujedno, koordinator za palijativnu skrb potiče i planira razvoj palijativne skrbi na svom području, potiče međusobnu suradnju dionika, koordinira i vodi bazu podataka korisnika palijativne skrbi u županiji, koordinira rad i uključivanje volontera i organizacija civilnog društva u sustav palijativne skrb.

Koordinira ili organizira posudionice pomagala, koordinira programe edukacije iz područja palijativne skrbi, surađuje s predstavnicima lokalne samouprave, surađuje s drugim važnim dionicima palijativne skrbi te informira građane i promiče palijativnu skrb.

Cilj uspostave sustava palijativne skrbi je koordinirano djelovanje dionika u pružanju palijativne skrbi, međusobna povezanost u zbrinjavanju, s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed neizlječivih, uznapredovalih bolesti.

Na dan 28. veljače 2019. godine ugovoreno je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 30 koordinatora za palijativnu skrb i 22 mobilna palijativna tima na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

U 18 županija je pokrenut postupak uspostave sustava palijativne skrbi i izdana su rješenja za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u 26 domova zdravlja.

Izvor: Ministarstvo zdravstva