x
x

Molekularno oslikavanje u pretkliničkim istraživanjima ishemijske lezije mozga

  05.05.2018.

Moždani udar kao drugi uzrok smrtnosti i prvi invalidnosti predstavlja veliki zdravstveni problem razvijenih zemalja. Modeli moždanog udara na laboratorijskim životinjama jedan su od osnovnih postupaka procjene novih terapijskih pristupa.

Molekularno oslikavanje u pretkliničkim istraživanjima ishemijske lezije mozga

U našim istraživanjima koristimo model ishemijske lezije zatvaranjem središnje moždane arterije koji odgovara ishemijskom moždanom udaru. Kako bi procijenili posljedice ishemije na način koji je najbliži kliničkom pristupu, organizirali smo i primijenili snimanje živih životinja.

Ovi postupci upotpunjavaju klasične pristupe mikroskopijske i molekularne analize na uzorcima izoliranih mozgova žrtvovane životinje. Snimanjem magnetskom rezonancijom procjenjujemo veličinu i razvoj ishemijske lezije, a molekularnim oslikavanjem putem optičkih biljega pratimo izražaj odgovarajućih gena.

Osnovni reporter za bioluminiscentna snimanja je luciferaza koja proizvodi svjetlo koje bilježi pretklinički optički snimač. Ovim postupkom pratimo aktivnost gena uključenih u postishemijsku upalu mozga (Tlr2), apoptozu (snimanje zatočenog luciferina) ili oporavak (Gap43).

Standardizacijom i povezivanjem različitih vrsta snimanja kroz multimodalni pristup opisujemo elemente oporavka nakon moždanog udara, što omogućuje procijeniti moguću terapiju te poticanje obnove mozga.

Prof. dr. sc. Srećko Gajović

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: