x
x

E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

  02.05.2018.

E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa, Ministarstvo zdravstva otvorilo je 4. travnja, a traje do 5. svibnja. U obrazloženju predloženog Nacrta zakona uz ostalo stoji da je temeljni cilj Programa Vlade RH za mandat 2016. - 2020. osiguranje zdravstvenog sustava koji će biti moderan i financijski održiv te koji će građanima pružati i osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na čitavom teritoriju RH.

E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

To podrazumijeva decentralizaciju zdravstva, kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu, jačanje preventivnih aktivnosti, bolje radne uvjete liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima, učinkovit sustav hitne medicine, kvalitetnu bolničku zdravstvenu zaštitu, jačanje dnevnih bolnica, unapređenje sustava palijativne skrbi, učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu te razvoj zdravstvenog turizma.

Ministarstvo je objavilo i tablicu komentara zaprimljenih pisanim i elektroničkim putem na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti. 

Temeljni ciljevi Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti su:

• Unapređenje primarne zdravstvene zaštite    
• Unapređenje palijativne skrbi   
• Jačanje preventivne zdravstvene zaštite  
• Restrukturiranje i racionalizacija bolničkog sustava  
• Zdravstveni turizam  
• Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite 
• Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu
• Radno vrijeme 
  
U obrazloženju se također navodi da su sredstva za provedbu predloženih zakonskih rješenja, u okviru  sredstava osiguranih za provedbu važećega Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 

Tekst Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa

Izvor: Hrvatska liječnička komora, www.hlk.hr