x
x

Svjetski dan bolesnika, 11. 2. 2022.

  10.02.2022.

Usprkos znatnom tehnološkom napretku i terapijskim inovacijama koje odlikuju modernu medicinu, pojam bolesti i danas sa sobom neminovno nosi obilježje stigme. Ovogodišnji Svjetski dan bolesnika je u znaku još uvijek aktualne pandemije COVID-19.

Svjetski dan bolesnika, 11. 2. 2022.
Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. veljače diljem svijeta, a utemeljio ga je Papa Ivan Pavao II. 1992. godine kako bi skrenuo pozornost na bolesnike i njihove probleme. Obilježavanjem Dana bolesnika podiže se svijest šire javnosti o potrebama bolesnika te težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite koja će svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Cilj Svjetskog dana bolesnika jest poticati svijest o nužnosti primjerene skrbi o bolesnicima, poštivanja njihovih prava i empatije koju svaki od bolesnika zaslužuje.

Time se ujedno sve ljude potiče da promisle o vlastitim mogućnostima sudjelovanja u brizi za oboljele.

U zdravstvenoj je skrbi osim stručne pomoći osobito važan humani pristup i emocionalna podrška oboljelima.

Niti jedan se bolesnik, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazi ili okolnosti koje su dovele do razvoja bolesti, ne bi trebao osjećati odbačenim, zaboravljenim ili krivim za vlastitu bolest.

Obilježavanjem ovog dana se izražava i zahvala svim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima koji skrbe za bolesnike na trudu i humanosti koju iskazuju svojim samoprijegornim radom.

Povodom Svjetskoga dana bolesnika vrijedno je naglasiti prava koja pripadaju svakom bolesniku, a koja su definirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08):
-pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost
-pravo na prihvaćanje odnosno odbijanje medicinskih postupaka ili zahvata
-pravo na povjerljivost
-pravo na privatnost
-pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
-pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima
-pravo na pritužbu

Od 1992. godine se u cijelom svijetu 11. veljače obilježava Svjetski dan bolesnika.

Čestitamo svim bolesnicima i zdravstvenim radnicima njihov dan!

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROPLIVIT total energyOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: