x
x

Pametni uređaji za praćenje bolesnika s depresijom

  12.01.2024.

Depresija može značajno utjecati na kvalitetu života. Simptomi depresije uključuju anhedoniju, umor, gubitak interesa za aktivnosti koje su nekad bile ugodne, promjenu apetita, promjenu u težini, poteškoće u koncentraciji, nesanicu ili pretjerano spavanje, osjećaj krivnje, misli o smrti ili samoubojstvu.

Pametni uređaji za praćenje bolesnika s depresijom

Novija istraživanja su pokazala da neke nove pametne tehnologije mogu pomoći u dijagnozi, praćenju i liječenju bolesnika s depresijom.

Pametna nosiva tehnologija se može koristiti za praćenje različitih fizioloških parametara koji mogu pomoći u liječenju depresije.

Navodimo samo neke parametre koje možemo pratiti pametnim nosivim  uređajima:

Spavanje: Depresija može uzrokovati poremećaje spavanja, kao što su nesanica ili pretjerano spavanje. Praćenje uzoraka spavanja može pomoći liječnicima kako bi vidjeli postoji li rizik od razvoja depresije.

Tjelesna aktivnost: Depresija može dovesti do smanjenja tjelesne aktivnosti. Liječnicima može pomoći praćenje razine tjelesne aktivnosti.

Emocionalno stanje: praćenje raspoloženja, anksioznosti i stresa.

Praćenje učinaka lijekova, npr. za praćenje razine lijekova u krvi i za utvrđivanje je li doza lijeka učinkovita.

Učinak psihoterapije: praćenje promjena u raspoloženju, anksioznosti i stresa kako bi se utvrdilo je li psihoterapija učinkovita.

Iako je istraživanje u ranoj fazi, nosiva pametna tehnologija ima svoj potencijal i može pružiti liječnicima objektivne podatke koji mogu pomoći u preciznijem dijagnosticiranju i praćenju stanja pacijenta. Također može pomoći pacijentima kako bi bili što više uključeni u svoje liječenje i pratili svoj napredak.

Međutim, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se vidjele stvarne dobrobiti ove pametne nosive tehnologije u liječenju bolesnika s depresijom.