x
x

Kvadrikuspidna aortalna valvula - prikaz slučaja

  03.07.2022.

Četverolisna (kvadrikuspidna) aortalna valvula rijetka je prirođena srčana greška, čija je incidencija manja od 0,05 do 1 %. Prvi opisani slučaj datira još iz 1862. godine, a od tada je, prema literaturi, opisano više od 200 slučajeva. Uvelike je pomogao napredak dijagnostičkih aparata premda se najviše novootkrivenih slučajeva i dalje registrira pri kardiokirurškim zahvatima.

Kvadrikuspidna aortalna valvula - prikaz slučaja
Bolesnici s kvadrikuspidnom aortalnom valvulom trebali bi biti podvrgnuti kontinuiranome kardiološkom praćenju radi pravodobnog daljnjeg liječenja.

Kvadrikuspidna aortalna valvula iznimno je rijetka pojavnost. Riječ je o kongenitalnoj anomaliji koja se relativno kasno prepozna, otprilike u petom ili šestom desetljeću života. Premda se radi o anatomski drukčije strukturiranoj valvuli, ona ne znači nužno bolest. Međutim, može biti preduvjet razvoja ozbiljne valvularne greške. Otprilike petina bolesnika zahtijevat će operativni zahvat bilo u smislu reparacije bilo kompletne zamjene valvule. Manji će dio oboljelih biti podvrgnut istodobnoj reparaciji uzlazne aorte.

S obzirom na dugo očuvan funkcionalni status, upitna je točna incidencija. O tome govori i podatak da se najčešće prepozna pri kardiokirurškim zahvatima. Najčešće opisana greška kvadrikuspidne aortalne valvule jest aortalna regurgitacija, a najčešća konkomitantna anomalija jest aneurizma ascendentne aorte. Prikazan je slučaj 68-godišnjeg bolesnika s paroksizmalnom fibrilacijom atrija kojemu je, kao slučajan nalaz, ehokardiografijom dokazali kvadrikuspidnu aortalnu valvulu.

Barbara Dumančić, Ivan Barišić, Vladimir Dujmović, Ile Raštegorac

Izvor: Cardiologia Croatica, Vol. 17 No. 5-6, 2022.

https://doi.org/10.15836/ccar2022.91

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyPLIVIT D 2000Ibuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: