x
x

Sistemski kortikosteroidi povezani su s većim rizikom prijeloma kostiju

  Marija Matašin, dr. med.

  28.11.2017.

Sistemska primjena kortikosteroida povezana je s povećanim rizikom prijeloma kostiju kod djece oboljele od astme, prema studiji slučajeva i kontrola objavljenoj u časopisu JAMA Pediatrics.

Sistemski kortikosteroidi povezani su s većim rizikom prijeloma kostiju
Liječenje astme inhalacijskim kortikosteroidima je najefikasniji način liječenja, jer lijek izravno dospijeva u pluća te se na taj način izbjegava štetni, sistemski učinak kortikosteroida. Dugotrajna primjena inhalacijskih kortikosteroida učinkovito smanjuje simptome i poboljšava dišnu funkciju u bolesnika s astmom.

Liječenje astme inhalacijskim kortikosteroidima je najefikasniji način liječenja, jer lijek izravno dospijeva u pluća te se na taj način izbjegava štetni, sistemski učinak kortikosteroida. Dugotrajna primjena inhalacijskih kortikosteroida učinkovito smanjuje simptome i poboljšava dišnu funkciju u bolesnika s astmom.

Rezultati studije su ukazali da nije zabilježena povezanost rizika prijeloma kostiju s uporabom inhalacijskih kortikosteroidima. Stoga, korištenje inhalacijskih kortikosteroida za liječenje astme u pedijatrijskoj populaciji ne bi trebalo biti ograničeno zbog straha od mogućih prijeloma kostiju. 

Korištenjem Ontario Drug Benefit Program (Ontario, Kanada) administrativnih baza podataka, istraživači su usporedili gotovo 4000 djece u dobi od 2 do 18 godina, koji su doživjeli prijelom nakon dijagnoze astme s otprilike 16.000 djece s astmom koja nisu doživjela prijelom.

Rezultati studije temelje se na uzorku djece u dobi od 2 do 18 godina s liječničkom dijagnozom astme, dijagnosticiranom između 1. travnja 2003. i 31. ožujka 2014., koji su bili dio Ontario Drug Benefit Program. Autori su usporedili prvi prijelom nakon dijagnoze astme s kontrolom u kojoj nije bilo prijeloma na temelju datuma rođenja, spola i dobi kod dijagnoze astme.

Autori zaključuju da strah od prijeloma kostiju nije razlog ograničavanja terapeutske uporabe inhalacijskih kortikosteroida za liječenje astme u dječjoj populaciji. Liječenje astme s inhalacijskim kortikosteroidima može smanjiti rizik pogoršanja astme, koje zahtijeva sistemnu primjenu kortikosteroida, koja je povezana s većim rizikom prijeloma kostiju.