x
x

Postoji li povezanost između veličine epifize i pretilosti?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  11.10.2016.

U pilot studiji uspoređeni su volumeni epifiza kod pretilih osoba i kod osoba normalne tjelesne težine, a rezultati bi mogli dovesti do novih terapijskih mogućnosti kod pretilosti.

Postoji li povezanost između veličine epifize i pretilosti?

Kod pretilih pojedinaca poremećaji spavanja i promjene u neuroendokrinom sustavu (npr. manjak melatonina) povezane su s poremećajima dnevnog ritma, promijenjivom ekspresijom gena za cirkadijalni sat i viškom svjetla noću. Nedavno je otkrivena povezanost volumena epifize i razine melatonina kod ljudi, a još uvijek je malo poznato o mogućoj vezi volumena epifize i patofiziologije pretilosti.

U pilot studiji znanstvenici su usporedili volumene epifiza kod pretilih pojedinaca i onih s normalnom tjelesnom težinom, a grupe su se sastojale od pojedinaca slične dobi i spola. Volumetrijska analiza rađena je metodom MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Rezultati su pokazali da je epifiza znatno manjeg volumena kod pretilih pojedinaca. Promatranjem odnosa volumena epifize i omjera opsega struka i bokova (waist-hip ratio) nađena je negativna korelacija kod skupine s normalnom tjelesnom težinom (P=0.018, rS=-0.602), a nije bilo korelacije kod pretilih (P=0.856, rS=-0.051).

Moguće je da je epifiza uključena u procese poput održavanje homeostaze energije u organizmu i patofiziološke procese koji dovode do nastanka i održavanja pretilosti. Potrebna su daljnja istraživanja na ovu temu, a već postojeći rezultati ukazuju na mogućnost terapije pretilosti putem nadoknade deficita melatonina.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidGastalZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: