x
x

Tikagrelor nije superiorniji antiagregacijski lijek od acetilsalicilne kiseline

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  30.07.2016.

Tikagrelor nije superiorniji od acetilsalicilne kiseline u prevenciji moždanog udara, infarkta miokarda ili smrti unutar 90 dana nakon akutnog ishemijskog moždanog udara ili prolaznog ishemijskog napada, objavljeno je u časopisu New England Journal of Medicine.

Tikagrelor nije superiorniji antiagregacijski lijek od acetilsalicilne kiseline
Tikagrelor se nije pokazao učinkovitijim od acetilsalicilne kiseline u smanjenju rizika od velikih kardiovaskularnih događaja i rekurentne ishemije nakon ishemijskog moždanog udara ili TIA-e.

Acetilsalicilna kiselina uobičajeno se koristi u sekundarnoj prevenciji moždanog udara u bolesnika s moždanim udarom u povijesti bolesti. Međutim, podatci ukazuju da je korist od primjene acetilsalicilne kiseline ograničena. Naime, pri primjeni acetilsalicilne kiseline, stopa rekurentnog moždanog udara iznosi 10-15% u prvih 90 dana liječenja. S druge strane, tikagrelor je potentan antiagregacijski lijek drugačijeg mehanizma djelovanja, koji bi mogao biti učinkovitiji od acetilsalicilne kiseline, i klopidogrela koji kao prolijek svoje djelovanje iskazuje tek nakon metaboličke aktivacije putem CYP enzima koji podliježu genetskom polimorfizmu, pa stoga postoji značajna interindividualna varijabilnost u farmakodinamici ovog lijeka.

Kako bi istražili je li tikagrelor učinkovitiji od acetilsalicilne kiseline u prevenciji rekurentnog moždanog udara, infarkta miokarda ili smrti u periodu od 90 dana nakon akutne cerebralne ishemije, autori su proveli dvostruko slijepu kontroliranu studiju u 674 centra u 33 države. Studija je uključila više od 13.000 ispitanika s ishemijskim moždanim udarom ili visokorizičnom tranzitornom ishemijskom atakom (TIA). Unutar 24 sata od pojave simptoma, pacijenti su nasumično podijeljeni u dvije skupine od kojih je počela primati tikagrelor (180 mg u prvom danu, a zatim 90 mg dnevno do 90. dana praćenja), a druga acetilsalicilnu kiselinu (300 mg u prvom danu, a zatim 100 mg dnevno do 90. dana praćenja).

Tijekom 90 dana praćenja, u 6,7% ispitanika iz prve skupine zabilježen je primarni složeni ishod (moždani udar, infarkt miokard ili smrt), u usporedbi s 7,5% ispitanika iz druge skupine. Sekundarni ishod, ishemijski moždani udar, dogodio se u 5,8% pacijenata liječenih tikagrelorom u usporedbi s 6,7% pacijenata koji su primali acetilsalicilnu kiselinu. Što se tiče velikog krvarenja i intrakranijalne hemoragije, razlike u incidenciji su bile vrlo male. Međutim, prekid liječenja je bio učestaliji u skupini pacijenata liječenih tikagrelorom, poglavito zbog dispneje, koja predstavlja poznatu nuspojavu tikagrelora.

Zaključno, prema rezultatima ovog istraživanja, tikagrelor se nije pokazao učinkovitijim od acetilsalicilne kiseline u smanjenju rizika od velikih kardiovaskularnih događaja i rekurentne ishemije nakon ishemijskog moždanog udara ili TIA-e.