x
x

Liječenje karcinoma gušterače nanoliposomalnim pripravkom irinotekana

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  01.01.2016.

Kod pacijenata s karcinomom gušterače refraktornim na gemcitabin, dodatak nanoliposomalnog pripravka irinotekana terapiji 5-fluorouracilom i foliničnom kiselinom značajno je poboljšao ukupno preživljenje.

Liječenje karcinoma gušterače nanoliposomalnim pripravkom irinotekana

Nanoliposomalni pripravak irinotekana pokazao je aktivnost u 2. fazi kliničkih ispitivanja kod pacijenata s metastatskim karcinomom gušterače koji su prethodno liječeni terapijskim protokolima utemeljenim na gemcitabinu. Istražena je djelotvornost monoterapije nanoliposomima irinotekana te u kombinaciji s fluorouracilom i foliničnom kiselinom (leukovorinom) kod iste populacije pacijenata u 3. fazi kliničkih ispitivanja.

Ukupno 417 pacijenata nasumično je raspoređeno u skupine koje su primale nanoliposome irinotekana kao monoterapiju (n=151), nanoliposome irinotekana u kombinaciji s fluorouracilom i foliničnom kiselinom (n=117) te samo fluorouracil i foliničnu kiselinu (n=149). Konačna točka (engl. endpoint) bilo je ukupno preživljenje (engl. overall survival, OS). Rezultati su bili sljedeći:

  • Medijan ukupnog preživljenja bio je poboljšan dodatkom nanoliposomalnog irinotekana u terapiju fluorouracilom i foliničnom kiselinom u odnosu na liječenje samo fluorouracilom i foliničnom kiselinom (6,1 vs. 4,2 mjeseca; HR 0,67; P=0,012).
  • Ukupno preživljenje bilo je slično kod pacijenata na monoterapiji nanoliposomima irinotekana i na terapiji fluorouracilom i foliničnom kiselinom (4,9 vs. 4,2 mjeseca).
  • Preživljenje bez progresije bolesti (engl. progression-free surivival, PFS) pokazalo je prednost kombinacije s nanoliposomima irinotekana u odnosu na samu primjenu fluorouracila i folinične kiseline (3,1 vs. 1,5 mjeseci; HR 0,56; P=0,0001).

Toksičnosti 3. i 4. razreda uključujući dijareju, povraćanje, umor i neutropeniju bile su zastupljenije kod pacijenata koji su primali nanoliposomalni irinotekan.

Zaključno, pokazalo se da kombinacijom nanoliposomalnog pripravaka irinotekana te fluorouracila i folinične kiseline poboljšava preživljenje kod pacijenata s karcinomom gušterače refraktornim na gemcitabin. No, ostaje nejasno postoji li prednost nanoliposomalnog pripravka irinotekana nad konvencionalnim pripravcima. Također, ovakva terapija najvjerojatnije nema nikakvu ulogu nakon progresije bolesti kod pacijenata koji su bili na FOLFIRINOX terapijskom režimu (FOL-folinična kiselina, F-fluorouracil, IRIN-irinotekan; OX-oksaliplatin).

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROIbuxin RapidMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: