x
x

Uvodnik: Astma i KOPB

  akademik Miroslav Samaržija

  14.10.2021.

U ovom broju MEDICUSA predstavljamo stručne novosti te znanstvene spoznaje na području astme i kronične opstruktivne bolesti pluća. Opstruktivne bolesti pluća u cijelom svijetu pokazuju trend povećanja pojavnosti pa se tako pretpostavlja da je prevalencija astme od 2 % do 21 % odrasle populacije, a u mediteranskoj regiji oko 9 %.

 Unatoč visokoj prevalenciji populacijske studije ukazuju da značajan dio ljudi s astmom ostaje nedijagnosticiran. Pojavnost KOPB-a je oko 6 % u odrasloj populaciji s tendencijom porasta i prevalencije i smrtnosti. Razlog tome je činjenica da većina bolesnika ima srednje tešku opstrukciju i njih oko 50 % učestale egzacerbacije. Smatra se da je KOPB danas na trećem mjestu najčešćih uzroka mortaliteta te čini čak 6 % svih smrtnih ishoda u svijetu.

Opstruktivne bolesti pluća osim visoke pojavnosti karakterizira i prisutnost brojnih pridruženih bolesti bilo da su to komorbiditeti ili se radi o oštećenju drugih ciljnih organa uzrokovanom inflamatornim sistemskim procesom. Danas su već dobro poznati patofiziološki mehanizmi koji dovode do pro-inflamatornog, pro-koagulantnog stanja te endotelne disfunkcije ne samo plućnih kapilara već i drugih organskih sustava. Najčešće pridružene bolesti su: arterijska hipertenzija, GERB, bolesti srca, različita depresivna stanja, osteoporoza itd.

Jedan od temeljnih još uvijek neriješenih problema je kasno otkrivanje opstruktivnih bolesti pluća. Zbog toga jedna od pažljivo obrađivanih tema je dijagnosticiranje bolesti malih dišnih putova koji su mjesto patološkog zbivanja i u astmi i u KOPB-u. Osim funkcionalne dijagnostike važno je naglasiti i značaj radiološke, osobito CT dijagnostike.

Nekoliko radova u ovom broju posvećeno je i pitanju učinkovitosti inhalacijskih lijekova s naglaskom na nove kombinirane pripravke. Kao zasebni problemi obrađeni su adherencija i suradljivost s inhalacijskom terapijom, uspostavljanje partnerskog odnosa s pacijentima te novosti vezane uz bolju edukaciju o samim lijekovima i o inhalacijskim tehnikama. Prikazani su i novi tehnološki pomaci u dizajniranju inhalacijskih lijekova, a posebno poglavlje posvećeno je biološkoj terapiji (anti-IgE i anti-IL-5 lijekovima) koja je postala standard liječenja teške astme.

Vjerujemo da će vam ovaj broj MEDICUSA s atraktivnim temama koje su prikazali vodeći respiratorni stručnjaci iz zemalja regije biti koristan podsjetnik na novosti u području opstruktivnih bolesti pluća te istovremeno biti koristan putokaz u kliničkoj praksi.

S poštovanjem,

akademik Miroslav Samaržija