x
x

Miksom lijevog atrija i AV blok 2. stupnja

  Dr. sc. Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist, kardiolog

  09.10.2013.

Miksom lijevoga atrija daje različitu kliničku sliku i može imitirati niz kardiovaskularnih bolesti. Klinička slika ovisi o lokalizaciji, pokretljivosti i veličini tumora.

Miksom lijevog atrija i AV blok 2. stupnja

Donosimo prikaz bolesnika koji se javlja s kliničkom slikom sinkope, vrtoglavice i bradikardije. Nakon dijagnostičke obrade utvrđeno je da su navedeni simptomi posljedica miksoma srca te je bolesnik upućen na kirurško liječenje gdje mu je odstranjen tumor i ugrađen elektrstimulator.

Uvod

Miskomi atrija najčešći su primarni tumori srca, većinom su benigni, a oko 75 do 85% ih se pojavljuje u lijevom atriju. Najčešća lokalizacija je na granici fosse ovalis, iako mogu biti lokalizirani i na stražnjem i prednjem zidu atrija. Točna etiologija je nepoznata, a najčešće su slučajevi atrijskog miksoma sporadični. Simptomi nastaju mehaničkom interferencijom sa srčanom funkcijom ili embolizacijom, a bolesnici se prezentiraju s kardioembolizacijom, intrakardijalnom opstrukcijom ili pak nespecifičnim manifestacijama. Ponekad, u slučaju malih miksoma, mogu biti i asimptomatski.

Prikaz slučaja

Bolesnik, u dobi od 65 godina starosti, primljen je na Odjel kardiologije zbog sinkope i vrtoglavice te grčenja cijeloga tijela što se ponovilo dva puta u posljednjih nekoliko mjeseci. Osim registrirane bradikardije od 36/min, fizikalni nalaz bio je u granicama normale. U inicijalnom EKG-u kao i u 24-satnom Holteru EKG-a registriran je fiksan 2:1 AV blok 2. stupnja (Mobitz 2) s prosječnom frekvencijom 32/min. Radiološka slika srca i pluća pokazala je miopatsko srce bez znakova akutnog zastoja. Koronarografski su isključene signifikantne patomorfološke promjene na koronarnim arterijama. Ehokardiografski je verificiran polilobularni miksom u lijevom atriju smješten od foramena ovale prema prednjem mitralnom kuspisu koji je djelomično ometao punjenje lijevog ventrikula. Implantiran je privremeni elektrostimulator srca.

Rasprava

U trenutku dijagnoze miksoma postavilo se pitanje treba li učiniti resekciju miksoma i čekati mogući oporavak ili odmah napraviti resekcija miksoma uz implantaciju trajnog elektrostimulatora srca. Kod bolesnika je odmah učinjena operacija resekcije miksoma uz implantaciju trajnog elektrostimulatora srca radi verificiranog AV bloka 2. stupnja i teške bradikardije.

Zaključak

Miksom lijevoga atrija najčešći je benigni tumor koji nalazimo u srčanim šupljinama. Može uzrokovati sinkopu zbog mehaničke interferencije s dijastoličkom funkcijom lijevoga ventrikula, dok je AV blok višeg stupnja, u ovom slučaju zajedno s tumorom, uzrokovao simptome kod bolesnika. Učinjena je operacija resekcije miksoma uz implantaciju trajnog elektrostimulatora srca. Resekcija tumora obično daje dugoročno dobre rezultate, a sklonost recidivu ovih tumora je izrazito mala.