x
x

Ima li anestetik sevofluran protuupalni učinak?

  20.02.2015.

Protuupalni učinak sevoflurana pri otvorenoj operaciji pluća s ventilacijom jednog plućnog krila istražen je u prospektivnom randomiziranom kliničkom istraživanju. Istraživanje je potrvrdilo da sevofluran ima protuupalni učinak, objavljeno je u CMJ-u.

Ima li anestetik sevofluran protuupalni učinak?

Protuupalni učinak sevoflurana pri otvorenoj operaciji pluća s ventilacijom jednog plućnog krila

Cilj Prospektivno odrediti protuupalni učinak hlapljivog anestetika sevoflurana kod pacijenata podvrgnutih otvorenoj operaciji pluća s ventilacijom jednog plućnog krila.

Postupci Ova prospektivna randomizirana studija uključila je 40 pacijenata podvrgnutih otvorenoj operaciji pluća s ventilacijom jednog plućnog krila (NCT02188407). Pacijenti su nasumično raspoređeni u dvije jednake skupine od kojih je jedna primila propofol, a druga sevofluran. Četiri pacijenta isključena su iz istraživanja jer su nakon operacije primili transfuziju ili nesteroidne protuupalne lijekove. Perioperativno smo mjerili upalne medijatore (interleukini 6, 8, i 10, C-reaktivni protein i prokalcitonin). Infiltracija plućnog krila na kojem nije proveden kirurški zahvat utvrđena je na rendgenskoj snimci i izračunat je oksigenacijski indeks. Odredili smo broj glavnih postoperativnih komplikacija.

Rezultati Razine interleukina 6 bile su značajno više u skupini koja je primila sevofluran (P = 0,014). Predoperativne razine C-reaktivni proteina nisu se razlikovale između skupina (P = 0,351) i kod svih pacijenata bile su niže od 20 mg/L, dok su postoperativne razine C-reaktivnog proteina bile značajno više u skupini koja je primila propofol (31±6 vs 15±7 ng/L; P = 0,035). Predoperativne i postoperativne razine prokalcitonina bile su unutar referentnih vrijednosti u obje skupine (<0,04 μg/L). Oksigenacijski indeks bio je značajno niži u skupini koja je primila propofol (339±139 vs 465±140; P = 0,021). Nije bilo značajne razlike između skupina u broju plućnih infiltrata (P = 0,5849). Broj postopertivanih neželjenih događaja bio je viši u skupini koja je primila propofol, ali razlika nije bila značajna (5 vs 1; P = 0,115).

Zaključak Istraživanje ukazuje da sevofluran ima protuupalni učinak kod pacijenata podvrgnutih torakotomiji s ventilacijom jednog plućnog krila.

Iztok Potočnik, Vesna Novak Janković, Maja Šostarič, Ales Jerin, Tomaž Štupnik, Milan Skitek, Jasmina Markovič Božič, Tomislav Klokočovnik

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxirinoOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: