x
x

Razvoj lijeka – utjecaj novih tehnologija na poboljšanje karakteristika lijeka

  23.05.2013.

Farmaceutska industrija je u današnje vrijeme suočena sa razvojem novih lijekova čija djelatna tvar je najčešće složene strukture i velike molekulske mase te slabe topljivosti. Zbog toga je važno tijekom razvoja lijeka odrediti fizikalno kemijske karakteristike ljekovite tvari i ciljane karakteristike gotovog proizvoda u svrhu odabira najpogodnije tehnologije za razvoj novog lijeka.

Razvoj lijeka – utjecaj novih tehnologija na poboljšanje karakteristika lijeka

Poznato je da većina ljekovitih tvari ima lošu topljivost što je važna karakteristika koja određuje biofarmaceutska svojstva lijeka i njegovu bioraspoloživost. Da bi se povećala bioraspoloživost takvih lijekova potrebno je primijeniti odgovarajuće tehnologije koje oblikuju ljekovitu tvar na način da povećavaju njezinu koncentraciju na mjestu djelovanja a time i efikasnost.

Neke od novijih tehnologija koje mogu utjecati na poboljšanje karakteristika lijeka je tehnologija čvrste disperzije, "hot-melt extrusion" ili ekstruzija u vrućoj talini i "high pressure homogenization" ili usitnjavanje čestica do nano veličina pomoću visoko-tlačnog homogenizatora. Ove tehnologije utječu na smanjivanje veličine čestica i povećavanje aktivne površine dostupne za otapanje te tako posredno na povećanje koncentracije apsorbiranog lijeka i njegovu distribuciju na mjesto djelovanja.

U predavanju će biti detaljno opisani principi djelovanja novih tehnologija na poboljšanje karakteristika lijeka te odgovarajuće metodologije evaluacije takvih sustava koje se koriste u razvoju lijeka. Također će biti navedeni primjeri lijekova proizvedeni navedenim tehnologijama.

U organizaciji Udruge farmaceuta Varaždinsko – međimurske regije i Bjelovarsko-bilogorske regije u Sv. Martin na Muri se od 23.5. do 25.5.2013. godine održava III. Savjetovanje farmaceuta. Pliva je u okviru Savjetovanja održala svoj mini simpozij o Ulozi ljekarnika u liječenju astme.

Predavanje: Razvoj lijeka – utjecaj novih tehnologija na poboljšanje karakteristika lijeka, održala je doc. dr. sc. Biserka Cetina Čižmek u okviru minisimpozija.