x
x

Utjecaj peritonzilarne infiltracije ketamina i tramadola na bol

  20.06.2012.

Usporedba utjecaja peritonzilarne infiltracije ketamina i tramadola na bol nakon tonzilektomije istražena je u dvostruko slijepom randomiziranom kontroliranom kliničkom istraživanju s placebom. Peritonzilarna infiltracija tramadola prije operacije može smanjiti postoperativnu bol, uzimanje analgetika i oporavak bez ozbiljnijih nuspojava.

Utjecaj peritonzilarne infiltracije ketamina i tramadola na bol

Cilj Odrediti utjecaj peritonzilarne infiltracije ketamina i tramadola na bol nakon tonzilektomije i usporediti nuspojave.

Postupci Dvostruko slijepo randomizirano kliničko istraživanje provedeno je na 126 pacijenata u dobi 5-12 godina koji su podvrgnuti elektivnoj tonzilektomiji. Pacijenti su randomizirani u tri skupine - u prvoj su primali ketamin, u drugoj tramadol, a u trećoj placebo. Pacijenti su imali status I i II prema podjeli Američkog društva anesteziologa. Kod svih je na isti način dana anestezija i izveden kirurški zahvat. Tri skupine nisu se razlikovale prema dobi, spolu, i trajanju anestezije i zahvata. Postoperativna bol mjerena je CHEOPS izračunom. Vrijeme do prvog zahtjeva za analgetikom, hemodinamski parametri, izračun sedacije, mučnina, povraćanje i halucinacije mjereni su 12 sati nakon operacije.

 Rezultati Skupina koja je primala tramadol imala je značajno niži izračun boli (P=0,005), značajno duže vrijeme do prvog zahtjeva za analgetikom (P=0,001), značajno kraće vrijeme do prvog unosa tekućine (P=0,001) i niže hemodinamske parametre kao što su krvni tlak (P=0,001) i broj otkucaja srca (P=0,001) nego druge dvije skupine. U skupini koja je primala ketamin značajno manje su se pojavljivale halucinacije i negativno ponašanje nego u druge dvije skupine. Skupine se nisu značajno razlikovale u pojavi mučnine i povraćanja.

Zaključak Peritonzilarna infiltracija tramadola prije operacije može smanjiti postoperativnu bol, uzimanje analgetika i oporavak bez ozbiljnijih nuspojava.

Vida Ayatollahi, Shekoufeh Behdad, Maryam Hatami, Hossein Moshtaghiun, Behnam Baghianimoghadam

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluMaxirinoPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: