x
x

Što misle pacijenti o mijenjanju nezdravog životnog stila?

  24.05.2011.

Stavovi slovenskih pacijenata o mijenjanju nezdravog životnog stila i ulozi obiteljskog liječnika, istraženi su presječnim istraživanjem i objavljeni u CMJ-u.

Što misle pacijenti o mijenjanju nezdravog životnog stila?


Cilj Odrediti stavove pacijenata o mijenjanju nezdravog stila života, pouzdanje u uspjeh, i željena uloga obiteljskog liječnika u tom procesu.

Postupci Proveli smo presječno istraživanje u 15 ordinacija liječnika obiteljske medicine na uzastopnom uzorku od 472 pacijenta (44,9% muškaraca, aritmetička sredina±standardna devijacija dobi, 49,3±10,9 godina) od listopada 2007. do svibnja 2008. Pacijentima je podijeljen upitnik za samoprocjenu stavova o promjeni nezdrave prehrane, povećanju fizičke aktivnosti i smanjenju tjelesne težine. Upitnik je također sadržavao pitanja o pouzdanju u uspjeh, planiranju promjena i očekivanju savjeta od obiteljskoga liječnika.

Rezultati Gotovo 20% pacijenata planiralo je promijeniti prehrambene navike, povećati fizičku aktivnost, i doseći normalnu tjelesnu težinu. Otprilike 30% pacijenata (više muškaraca nego žena) reklo je da želi primati savjete o tom pitanju od njihova obiteljskoga liječnika. Mlađi pacijenti i pacijenti s višim obrazovanjem imali su više pouzdanja da mogu promijeniti svoj životni stil. Pacijenti koji su planirali promjenu i koji su imali više pouzdanja u uspjeh željeli su primati savjete od obiteljskih liječnika.

Zaključak Obiteljski bi liječnici trebali redovito pitati svoje pacijente o namjeri mijenjanja životnog stila i ponuditi im pomoć u ostvarenju te namjere.