x
x

Može li lacidipin uzrokovati poremećaje osjeta mirisa?

  12.05.2011.

Poznato je da različite skupine blokatora kalcijevih kanala uzrokuju poremećaje osjeta mirisa, međutim ovo je prvi slučaj poremećaja osjeta mirisa uzrokovan lacidipinom, objavljeno je u Liječničkom vjesniku.

Može li lacidipin uzrokovati poremećaje osjeta mirisa?

Osjet mirisa ima važnu ulogu u održavanju dobre kvalitete života ljudi. Poremećaji ovog osjeta uključuju potpuni ili djelomični gubitak osjeta mirisa, iskrivljenu percepciju osjeta mirisa, kao i percepciju neugodnog mirisa, kada on objektivno nije prisutan. Lijekovi su manje čest uzrok poremećaja osjeta mirisa. U ovom radu predstavljen je slučaj bolesnice kod koje je zapažen djelomični gubitak osjeta mirisa povezan s uporabom blokatora kalcijevih kanala lacidipina, kao lijeka izbora u terapiji hipertenzije. Danas je poznato da različite skupine blokatora kalcijevih kanala uzrokuju poremećaje osjeta mirisa, međutim prema našim saznanjima ovo je prvi slučaj poremećaja osjeta mirisa uzrokovan lacidipinom.

Ileana Lulić, Ivor Ković