x
x

Prognostički alati DHMZ-a: Clim4Cast

  10.06.2024.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je predstavio projekt "Clim4Cast" čiji je cilj unaprijediti kapacitete sedam zemalja središnje Europe u razvoju integriranih sustava za prognozu toplinskih valova, suša i šumskih požara.

Prognostički alati DHMZ-a: Clim4Cast

Očekuje se da će se, uslijed klimatskih promjena, na području središnje Europe povećati učestalost, trajanje i jačina suša, toplinskih valova i vremenskih uvjeta pogodnih za nastanak požara (DHF, od engl. drought, heatwaves, and fire weather).

Nestašica vode i suša predstavljaju izazove koji su uključeni u većinu nacionalnih pravnih okvira zemalja središnje Europe, posebno nakon niza suša tijekom razdoblja 2015. - 2021. Međutim, toplinski valovi i požarna ugroženost nisu dovoljno zastupljeni u zakonskim dokumentima niti implementirani u strategije i napore koji imaju za cilj povećati otpornost na te prijetnje. Zbog toga odgovorne institucije ili javnost nisu svjesni njihovih združenih učinaka, a cijeloj regiji nedostaje sustav ranog upozoravanja na visokoj rezoluciji koji je prilagođen potrebama regije. Nijedna od zemalja središnje Europe koje su partneri u projektu ne upravlja najsuvremenijim sustavima ranog upozoravanja i prognoziranja za ova tri ekstremna događaja, a u najboljem slučaju provode se odvojeno. Na nacionalnoj i lokalnoj razini, postojećem praćenju suše uglavnom nedostaje prognostička komponenta, a niti jedna zemlja ne koristi mjesečnu ili sezonsku prognozu za unapređenje ranog upozoravanja, a time i ublažavanje takvih događaja.
U konačnici, središnja Europa treba sveobuhvatnu mogućnost ranog upozoravanja i praktične smjernice o tome kako bi javni i privatni dionici te prognoze mogli i trebali koristiti na nacionalnoj i regionalnoj razini. Nedostatak djelovanja djelomično je uzrokovan nedostatkom postojećih alata koji bi pratili, predviđali i posebno širili svijest o navedenim ekstremima na operativnoj osnovi, a sve skupa dovodi do opće nespremnosti na te događaje na regionalnoj, nacionalnoj i prekograničnoj razini. Projekt Clim4Cast zajednički će razviti i uspostaviti u svakoj od sedam zemalja prognozu na više vremenskih skala koja će biti integrirana u postojeće nacionalne okvire. Projektom Clim4Cast također će biti procijenjen utjecaj klimatskih promjena na pojavu suša, toplinskih valova i požara. Ti će rezultati tada biti dio strategije za povećanje svijesti o klimatskim promjenama u vezi ta tri ekstremna događaja o kojima se često nedovoljno izvještava, a posebno za uspostavljanje odgovarajućih mehanizama odgovora. Rezultati ovog projekta poslužit će kao sustav ranog upozoravanja koji mogu koristiti različiti dionici i koji se može implementirati u odgovarajuće nacionalne zakonodavne okvire.

Glavni cilj projekta je povećati otpornost središnje Europe na učinke suše, toplinskih valova i požara te njihovog združenog djelovanja. U tu svrhu, u okviru projekta bit će razvijeni alati za prognoziranje navedene tri prijetnje te će biti razvijene strategije njihove implementacije u nacionalne okvire upravljanja katastrofama u državama projektnih partnera. Time će se omogućiti pristup najsuvremenijim alatima za prognoziranje suše, toplinskih valova i požarne ugroženosti, a posebno njihovih združenh učinaka. Također će se identificirati nedostaci procesa donošenja odluka te pružiti smjernice kroz poticanje prekogranične suradnje kao odgovora na navedene tri prijetnje. Provedba odgovarajuće proaktivne strategije i pravnih mehanizama je moguća jedino kad su dostupne prognoze prirodnih prijetnji. Očekivanim rezultatima projekta poboljšat će se postojeći nacionalni sustavi za praćenje suše, toplinskih valova i ugroženosti od požara te proširiti na regionalnu razinu.

Izvor: DHMZ