x
x

Bolesnik s reakcijom preosjetljivosti na nesteroidni antireumatik

  09.02.2024.

Nesteroidni antireumatici (NSAR) jedni su od najpropisivanijih lijekova, a prisutni su i u bezreceptnom režimu izdavanja. Reakcije preosjetljivosti na NSAR mogu biti imunosno posredovane (alergijske) ili ne-imunosno posredovane (ne-alergijske) bolestima.

Bolesnik s reakcijom preosjetljivosti na nesteroidni antireumatik

Glavne poruke:

  • Imunosno i ne-imunosno posredovane reakcije preosjetljivosti na NSAR i acetilsalicilnu kiselinu čine 20-30% svih reakcija preosjetljivosti na lijekove.
  • Anamneza sugestivna na ne-imunosno posredovanu reakciju preosjetljivosti uključuje prisutnost podležeće kronične respiratorne (astma, nosna polipoza) ili kožne (kronična spontana urtikarija) bolesti uz pogoršanje simptoma podležeće bolesti nakon primjene 1 ili više COX-1 selektivnih NSAR i acetilsalicilne kiseline.
  • Bolesnici s ne-imunosno posredovanom preosjetiljivošću na NSAR trebaju izbjegavati sve snažne COX-1 inhibitore i acetilsalicilnu kiselinu, a mogu uzimati paracetamol (jedinična doza 500 mg) i COX-2 selektivne inhbitore celekoksib i etorikoksib.
  • Bolesnici s alergijom na NSAR obično toleriraju NSAR iz druge kemijske skupine te acetilsalicilnu kiselinu.
  • OPREZ: Kod ozbiljne reakcije na NSAR, acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol uputiti bolesnika u specijalizirani centar na ispitivanje preosjetljivosti kojim će se utvrditi tip reakcije i podnošljivosti drugih NSAR.
  • NSAR, acetilsalicilna kiselina i paracetamol NEMAJU križnih preosjetljivosti s opioidnim analgeticima i drugim skupinama lijekova (lokalni anestetici, lijekovi koji se primjenjuju u općoj anesteziji, antibioticima....).

Preporuka za kliničku praksu za bolesnike s alergijskom reakcijom na NSAR

Ako su simptomi sugestivni na imunosno posredovanu reakciju preosjetljivosti (alergiju) na NSAR, preporuke su sljedeće:

  1. U slučaju ne-ozbiljne reakcije sugestivne na alergijsku reakciju na NSAR, može se razmotriti propisivanje NSAR iz druge kemijske skupine.

  2. Ako je reakcija bila ozbiljna, uputiti bolesnika na testiranje u specijalizirani centar (Zavod za kliničku farmakologiju KBC Zagreb i KBC Osijek). Do testiranja preosjetljivosti bolesnik treba izbjegavati sve NSAR i ASK.

  3. Propisati se može paracetamol i opioidni analgetici.

  4. Nema križnih preosjetljivosti s drugim skupinama lijekova.

Testiranje preosjetljivosti na NSAR, acetilsalicilnu kiselinu i druge analgetike radi se u specijaliziranim centrima a provodi ih educirano osoblje. Testiranje uključuje prema potrebi laboratorijsku obradu, kožne testove ako su NSAR dostupni u parenteralnom obliku te ekspozicijsko testiranje kao zlatni standard.

Ekspozicijsko testiranje radi se primjenom lijeka u testiranju postepenim povećavanjem doze do jedinične ili preporučene dnevne doze lijeka. Testiranje se radi u kontroliranim uvjetima i uključuje višesatno praćenje bolesnika nakon ekspozicije najvišoj dozi lijeka.

U slučaju IgEom posredovane reakcije preosjetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu i potrebu za uzimanjem lijeka, može se razmotriti desenzitizacija na acetilsalicilnu kiselinu.

Više: e-pharmaca