x
x

Kakav je utjecaj unosa natrija hranom na krvni tlak?

  15.11.2023.

Preporuke o unosu natrija u prehrani raspravljaju se djelomično zbog varijabilnog odgovora krvnog tlaka (BP) na unos natrija. Osim toga, učinak natrija iz hrane na krvni tlak kod osoba koje uzimaju antihipertenzivne lijekove nedovoljno je istražen.

Kakav je utjecaj unosa natrija hranom na krvni tlak?

Natrij je prehrambena komponenta koja znatno pridonosi krvnom tlaku (BP). Procijenjeni prosječni dnevni unos natrija u srednjih i starijih odraslih osoba u SAD-u iznosi 3,5 g, što premašuje preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, američko Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i preporuke American Heart Association, a u prethodnom desetljeću, smrtni slučajevi koji se mogu pripisati višku natrija u prehrani su se povećali. Randomizirana ispitivanja daju preporuke za smanjenje potrošnje natrija radi snižavanja krvnog tlaka; međutim, individualna varijabilnost u odgovoru krvnog tlaka na natrij u prehrani može učiniti određivanje personaliziranih odgovora na liječenje iz kliničkih ispitivanja izazovnim.

Da bi se ispitao individualni odgovora krvnog tlaka na natrij u prehrani, morala se utvrditi razlika u početnoj vrijednosti krvnog tlaka i korištenju antihipertenzivnih lijekova.

Dijeta s visokim udjelom natrija uključivala je približno 2200 mg natrija dnevno dodanih uobičajenoj prehrani, a  dijeta s niskim udjelom natrija približno 500 mg dnevno.

Glavni ishodi i mjere obuhvaćale su prosječni 24-satni ambulantni sistolički i dijastolički krvni tlak, srednji arterijski tlak i pulsni tlak.

Među 213 sudionika koji su proveli dijetu s visokim i niskim udjelom natrija, srednja dob bila je 61 godina, 65% bile su žene i 64% bili su crnci. Dok su konzumirali uobičajenu dijetu s visokim i niskim udjelom natrija, medijan sistoličkog krvnog tlaka sudionika bio je 125, 126, odnosno 119 mm Hg. Srednja unutarpojedinačna promjena srednjeg arterijskog tlaka između dijete s visokim i niskim udjelom natrija bila je 4 mm Hg (IQR, 0-8 mm Hg; P < .001), što se nije značajno razlikovalo ovisno o statusu hipertenzije. U usporedbi s dijetom s visokim udjelom natrija, dijeta s niskim udjelom natrija izazvala je pad srednjeg arterijskog tlaka u 73,4% pojedinaca. Uobičajeno korišteni prag od 5 mm Hg ili veći pad srednjeg arterijskog tlaka između prehrane s visokim i niskim udjelom natrija klasificirao je 46% pojedinaca kao "osjetljive na sol". Na kraju prvog tjedna intervencije u prehrani, srednja razlika u sistoličkom tlaku između pojedinaca koji su bili na dijeti s visokim udjelom natrija u odnosu na dijetu s niskim udjelom natrija bila je 8 mm Hg (95% CI, 4-11 mm Hg; P < .001), koji je bio uglavnom sličan među podskupinama dobi, spola, rase, hipertenzije, početnog krvnog tlaka, dijabetesa i indeksa tjelesne mase.

Zaključno smanjenje unosa natrija u prehrani značajno je snizilo krvni tlak kod većine odraslih osoba srednje i starije dobi. Pad krvnog tlaka s prehrane s visokim do niskim udjelom natrija bio je neovisan o statusu hipertenzije i korištenju antihipertenzivnih lijekova, općenito je bio dosljedan među podskupinama i nije rezultirao prekomjernim nuspojavama.