x
x

Video igra za prevenciju zlouporabe opioidnih analgetika u starijih adolescenata

  17.11.2023.

Članak objavljen u časopisu JMIR Serious Games opisuje razvoj i preimplementacijsku evaluaciju video igre PlaySmart koja ima za cilj prevenciju zloupotrebe opioidnih analgetika među starijim adolescentima.

Video igra za prevenciju zlouporabe opioidnih analgetika u starijih adolescenata

Video igra PlaySmart je razvijena na temelju teorijskih okvira koji objašnjavaju faktore rizika i zaštite od zlouporabe opioidnih analgetika, kao što su teorija uvjerenja o zdravlju, teorija planiranog ponašanja i socijalno-kognitivna teorija. Igra je također razvijena u suradnji s adolescentima i drugim važnim zainteresiranim skupinama jer je na taj način osigurano da je igra poučna i traži angažman.

Evaluacija video igre PlaySmart provedena je u tri faze:

1. Faza razvoja: U ovoj fazi je razvijen prototip video igre PlaySmart i testiran na adolescentima kako bi prikupili povratne informacije o njihovom angažmanu i poučnosti.

2. Faza testiranja: U ovoj fazi je izvršeno testiranje revidirane verzije video igre PlaySmart s većom skupinom adolescenata kako bi se utvrdilo ima li igra pozitivan učinak na njihovo znanje o rizicima i zaštitama povezanim sa zlouporabom opioidnih analgetika, te na njihove namjere u izbjegavanju zloupotrabe opioidnih analgetika.

3. Faza preimplementacije: U ovoj fazi su održane fokus grupe s adolescentima i zdravstvenim radnicima kako bi se identificirale potencijalne prepreke i omogućila implementacija video igre PlaySmart u školskom okruženju.

Rezultati preimplementacijske evaluacije pokazuju da je video igra PlaySmart angažirana i poučna za adolescente, te da ima pozitivan učinak na njihovo znanje o rizicima povezanim sa zloupotrebom opioidnih analgetika, te na njihove namjere da izbjegavaju zloupotrebu opioidnih analgetika.

Prepreke za implementaciju video igre PlaySmart u školskom okruženju uključuju nedostatak vremena i resursa, te potrebu za dodatnom stručnom obukom učitelja. Za implementaciju je potrebna podrška školskih administratora, te zainteresiranost adolescenata i učitelja za video igru.

Autori rada zaključuju da video igra PlaySmart ima potencijal u prevenciji zlouporabe opioidnih analgetika među starijim adolescentima. Međutim, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdio učinak video igre PlaySmart na zlouporabu opioidnih analgetika u dugoročnom razdoblju.