x
x

Svečano obilježeno 65 godina Klinike za psihijatriju Sveti Ivan

  28.10.2023.

U srijedu je obilježena 65. obljetnica rada Klinike za psihijatriju Sveti Ivan Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, neprofitna zdravstvena ustanova koja je postala jedan od vodećih regionalnih centara za integrativnu psihijatriju.

Svečano obilježeno 65 godina Klinike za psihijatriju Sveti Ivan

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan je neprofitna zdravstvena ustanova unutar koje se provodi zdravstvena djelatnost psihijatrije, specijalističko-konzilijarna djelatnost, bolnička djelatnost, nastavna te znanstveno istraživačka djelatnost. Tijekom godina, Klinika je postala jedan od vodećih regionalnih centara za integrativnu psihijatriju, čime je osigurana dugoročna perspektiva suradnje s domaćim i međunarodnim istraživačkim centrima.

Od 2006. godine u sklopu Klinike za psihijatriju Sveti Ivan djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, a od 2020. godine Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom.

Od samog osnutka Klinika za psihijatriju Sveti Ivan provodi znanstvenu i nastavnu djelatnost.

Klinika je ujedno i nastavna baza raznih fakulteta unutar Republike Hrvatske, a usmjerena na stacionarno akutno, produženo i ambulantno liječenje u dnevnoj bolnici kao i na psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od raznih psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, neurotskih i somatoformnih poremećaja, poremećaja vezanih za stres, poremećaja ličnosti i ponašanja, ovisnosti o alkoholu i ponašajnih ovisnosti, te organskih, simptomatskih poremećaja i palijativne skrbi

Klinika se od svog osnutka do danas profilirala u modernu psihijatrijsku ustanovu koja implementira u svoj rad specifične Programe rada, a koji predstavljaju nadstandard liječenja u psihijatriji. Imajući od uvijek pacijenta u središtu pozornosti, ne zanemaruje članove obitelji, jer je jedino takav pristup osigurao kontinuitet kvalitete liječenja.

Na svečanosti je prikazan kratak presjek rada Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, od samih početaka, pa sve do danas. Također, pročitano je nekoliko pjesama samih korisnika Klinike.

Prateći trendove u liječenju, Klinika se nametnula kao vodeća zdravstvena ustanova koja kontinuirano, uz timski rad i pomoć drugih zdravstvenih institucija partnera, pomiče granice u psihijatriji.