x
x

Kormilo oporavka kao alat za izradu individualnog plana u psihijatrijskoj praksi

  12.04.2023.

Kormilo oporavka kao alat za izradu individualnog plana oporavka u svakodnevnoj psihijatrijskoj praksi, rad objavljen u časopsu Socijalna psihijatrija.

Kormilo oporavka kao alat za izradu individualnog plana u psihijatrijskoj praksi

Individualni plan liječenja s ciljem oporavka temelji se na bio-psiho-socijalnom, holističkom pristupu osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja u kojem je u fokusu osoba i njeno individualno iskustvo, a ne njena dijagnoza.

Premda je individualni plan liječenja ključna kompetencija za specijalista psihijatra postoje poteškoće u njegovoj primjeni u praksi, osobito u primjeni principa oporavka. Stoga je važno razviti alate koji bi pomogli psihijatrima da primijene principe oporavka u svakodnevnoj psihijatrijskoj praksi.

Metodologija: Kako bismo izradili kormilo oporavka za pomoć psihijatrima u izradi individualnog plana liječenja usmjerenog na oporavak pretražili smo
literaturu koristeći ključne riječi: oporavak od mentalnih poremećaja, bio-psiho-socijalni pristup, psihosocijalne determinante mentalnog zdravlja i WHO QualityRights.

Rezultati: Zaštitni psihosocijalni čimbenici za mentalno zdravlje, bio-psiho-socijalni pristup, načela oporavka i smjernice WHO QualityRights identificirani su kao ključni
čimbenici za razvoj novog alata Kormila oporavka. Kormilo se sastoji se od 10 područja važnih za oporavak, pitanja koja treba postaviti da bi se učinila procjena koja postaje temelj za izradu individualnog plana liječenja.

Zaključak: Kormilo oporavka je alat koji pomaže psihijatrima u izradi individualnog plana liječenja/oporavka, kao i osobama s mentalnim poteškoćama u izradi osobnog plana oporavka. U budućnosti bi bilo važno procijeniti primjenjivost Kormila u području istraživanja ishoda liječenja/oporavka.

Slađana Štrkalj-Ivezić, Krešimir Radić